////Vår tid er historiens «siste dager»
Vår tid er historiens «siste dager» 2017-04-08T22:33:15+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

3. Vår tid er historiens «siste dager»

Jesus lovet at han snart ville komme tilbake (Åp 22,20; Matt 10,23; Matt 16,28; Joh 21,22). Derfor har troende til enhver tid trodd at deres tid var tiden da Gjenkomsten ville finne sted. Mange levde sine liv som om de profeterte «siste dager» var nær forestående. Basert på et helhetssyn på Guds gjenoppreisningsarbeid gjennom historien kan vi nå gi et nøyaktig svar på spørsmålet om tiden for Gjenkomsten. Dette vil bli forklart på en detaljert måte i kapittelet Det annet komme. La oss nå se på diverse bevismateriale for at nettopp vår tid er historiens «siste dager». Som Jesus sa:

«Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren» (Matt 24,32-33).

Det betyr at hvis tiden vi lever i nå, er de «siste dager» som Jesus lovet, da må vi være i stand til å se forskjellige tegn på det i verden rundt oss. Hva slags tegn kan vi vise til? Målet for menneskehetens historie er å gjenopprette en verden i harmoni med det tapte skapelsesidealet, en verden basert på de tre velsignelser. Historiens «siste dager» er en tid da Gud planlegger å ødelegge den onde verden. På den annen side er det også tiden like før opprettelsen av Guds ideelle verden. Hvis derfor vår tid er de «siste dager» forutsagt av Jesus, skulle vi være i stand til å se forskjellige tegn i verden rundt oss på at de tre velsignelser er i ferd med å bli gjenoppreist [2]. La oss, på grunnlag av dette, forsøke å vise at vi nå lever i de profeterte «siste dager». Derfor skal vi se på vår tidsalder i lys av de tre velsignelser.

Les videre

Fotnoter:

2) Guds ideelle verden er en verden der mennesket har oppfylt de tre velsignelsene som vi beskrev i Skapelsesprinsippene, seksjon 3.3. Gud skapte oss mennesker for at vi skulle oppnå individuell fullkommenhet (velsignelse nr. 1), utvikle ideelle familier og samfunn (velsignelse nr. 2) og skape ideelle omgivelser (velsignelse nr. 3). Dette er Guds opprinnelige hensikt med å skape. Gud har aldri gitt opp å få denne hensikten realisert. Derfor har han arbeidet gjennom historien for å legge forholdene til rette for at de tre velsignelsene skal bli gjenoppreist.