////Tegn på at den tredje velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist
Tegn på at den tredje velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist 2017-04-09T20:38:38+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

3. Vår tid er historiens «siste dager»

3.3. Tegn på at den tredje velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist

Guds tredje velsignelse til mennesket var at Adam og Eva, som fullkomne mennesker, skulle ha åndelig og fysisk herredømme over skaperverket, dvs. herredømme både på det indre og det ytre plan. Indre herredømme betyr herredømme med kjærlighet overfor de skapte ting. Fullkomne mennesker skulle ha herredømme over skaperverket med samme slags kjærlighet som Gud hadde til skaperverket, da han skapte det. Ytre herredømme betyr at vi mennesker, ved hjelp av vitenskap og teknologi, gjør praktisk bruk av skaperverket, lever i harmoni med det og utvikler det som aktivitetsområdet for våre liv.
Vår tid er de profeterte «siste dager» og derfor stadiet like før gjenoppreisningen av Guds tredje velsignelse. Ett uttrykk for dette er hvordan mennesket viser en dyp omsorg for og elsker alt i skaperverket. Et annet er den enorme utviklingen som finner sted innen vitenskap og på den industrielle teknologis område.
Opprinnelig skulle den verdsettelse og kjærlighet mennesket følte for skaperverket, ha utviklet seg proporsjonalt med dets åndelige vekst. Vi finner i dag mange klare bevis på menneskets kjærlighet til skaperverket: økologiens utvikling, naturvernbevegelser, opprettelsen av foreninger for dyrenes beskyttelse, aksjoner for å rengjøre forurensede områder samt organisasjoner og klubber for å fremme verdsettelse av naturen, for å nevne noen.
Gjennom fremskritt innen vitenskap og teknologi er mennesket i ferd med å gjenopprette sitt ytre herredømme over skaperverket. På grunn av den enorme vitenskapelige fremgangen i vårt århundre har mennesket stadig utvidet området under sitt herredømme: på sjøen, på land og i luften, ja til og med i verdensrommet. Nye oppdagelser innen den medisinske verden har hjulpet oss til å overvinne mange sykdommer. Vi er også i ferd med å lære oss å skaffe alle mennesker noe som er begynt å ligne på ideelle leveforhold og en høyere økonomisk standard. Mange faktorer bidrar til en slik utvikling. Gode eksempler er omdannelse av ørkener til jordbruksland, bedre utnytting av havets ressurser, utvinning av rikdommer under jordens overflate, bruk av polarområdene, samt masseproduksjon og kvalitetsforbedring av jordbruksvarer og livets nødvendighetsartikler.
Alt dette viser at vi lever i historiens «siste dager», som er tiden like før en ideell verden vil bli opprettet, en verden der Guds tre velsignelser vil bli realisert.

Les videre