////«Solen» og «månen» vil miste sitt lys og «stjernene» falle ned fra himmelen
«Solen» og «månen» vil miste sitt lys og «stjernene» falle ned fra himmelen 2017-04-08T21:53:43+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

2. Forskjellige «siste dagers»-tegn

2.4. «Solen» og «månen» vil miste sitt lys og «stjernene» falle ned fra himmelen

     Matteus 24,29 sier: «Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen». Dersom disse kolossale forandringene i universet virkelig skulle skje, ville ikke Guds skapelseshensikt kunne oppfylles. Hva symboliserer da disse bibelske uttrykkene? 1. Mos 37,9-10 beskriver hvordan Jakob tydet en av drømmene til Josef. Jakob forklarte at solen symboliserer faren, månen moren og stjernene barna deres. Jesus og Den hellige ånd kom i henholdsvis en fars og en mors posisjon for at alle mennesker skulle kunne bli gjenfødt gjennom dem. (Se 7. kapittel, Kristologi.) Derfor representerer solen og månen Jesus og Den hellige ånd i Det nye testamente (Matt 24,29). De er kilden til sannheten, som gir lys til menneskets ånd og sjel. Stjernene befinner seg i sannhetens lys og er symboler på Jesu og Den hellige ånds barn, dvs. de troende.
Ut fra dette skjønner vi at solens lys er «lyset fra Jesu ord». Månens lys er «lyset fra Den hellige ånd», som er sannhetens ånd. At solen og månen vil miste sitt lys, betyr at «lyset fra Det nye testamentes ord, som er basert på Jesus og Den hellige ånd, vil miste sin styrke». Hvordan kan det være mulig? Da Jesus og Den hellige ånd kom, ble Det nye testamentes budskap gitt for at Det gamle testamentes ord skulle bli oppfylt. Vi kan altså si at Det gamle testamentes ord mistet sitt lys. Et nytt uttrykk for sannheten vil bli gitt for å opprette en ny himmel og en ny Jord i vår tids «siste dager», som er tiden for Gjenkomsten. Denne nye åpenbaringen vil oppfylle Det nye testamentes budskap, som derfor vil lyse med mindre kraft. Atsannhetens lys mister sin styrke, betyr at «tjenestetiden» til vedkommende uttrykk for sannheten er avsluttet når en ny tidsalder kommer med et nytt uttrykk for sannheten.
Mange troende, symbolisert ved «stjernene», som befinner seg i sannhetens lys, vil ikke akseptere det nye uttrykket for sannheten i historiens siste dager. Det betyr at de kommer til å «snuble og falle» og dermed miste sin posisjon som Guds barn. I Lukas 18,8 spør Jesus: «Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Ved en annen anledning uttrykte han hva han kommer til å si til mange troende når Messias kommer tilbake: «Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett» (Matt 7,23). Jesus forutsa at mange vil bli irettesatt, og at noen til og med vil komme til å falle bort og bli utelatt. Selv om de religiøse lederne hadde ventet med lengsel på Messias, «snublet og falt» de alle ved å forkaste den nye lære som Jesus brakte. Jesus forutså muligheten for at religiøse ledere i vår tids «siste dager» vil kunne gjøre det samme. Derfor sa han disse ord som en advarsel.

Les videre