Om å møte Herren i luften 2017-04-08T21:27:25+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

2. Forskjellige «siste dagers»-tegn

2.3. Om å møte Herren i luften

     1. Tess 4,17 sier: «Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid». Historiens «siste dager» er stadiet like før tiden da Gud planlegger å oppfylle sin hensikt med å skape. Den sistnevnte profeti kan ikke gå bokstavelig i oppfyllelse fordi luften ikke er det sted der skapelseshensikten kommer til å bli oppfylt.
I Bibelen betyr himmelen vanligvis «en verden på et høyt åndelig nivå, som er hellig og sann og under det godes herredømme». Jorden derimot betyr det motsatte: «en verden full av smerte, lidelse, frykt og synd, under det ondes herredømme». Når vi for eksempel sier: «Fader vår, du som er i himmelen» (Matt 6,9) og ber til den allestedsnærværende Gud, så betyr ikke det at han befinner seg i luften, men at han er på et hellig og åndelig sett høyt sted. «Å møte Herren i luften» vil derfor ikke si at troende vil bli fysisk løftet opp i verdensrommet. Det henviser i stedet til hellige troende som er i ferd med å nå et høyere åndelig nivå. Disse troende vil følge, tjene og støtte Gjenkomstens Herre i en verden under Guds herredømme fordi han vil gjenopprette Guds rike på jorden, etter at han er kommet tilbake.

Les videre