Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/De «siste dager»/Himmelen og Jorden vil bli ødelagt, og en ny himmel og en ny Jord vil bli opprettet
Himmelen og Jorden vil bli ødelagt, og en ny himmel og en ny Jord vil bli opprettet 2017-04-08T20:47:29+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

2. Forskjellige «siste dagers»-tegn

2.1. Himmelen og Jorden vil bli ødelagt, og en ny himmel og en ny Jord vil bli opprettet

     Selv om 1. Mos 6,13 sier at Gud hadde til hensikt å ødelegge Jorden på Noahs tid, gjorde Gud allikevel ikke det. Andre steder forsikrer Bibelen oss om at Jorden er evig: «Slekter går og slekter kommer, men jorden står alltid ved lag» (Fork 1,4). «Han bygde sin helligdom himmelhøy, lik jorden som han grunnla for alltid» (Sal 78,69). Gud ville aldri ha planlagt Edens hage, det evige Guds rike på jorden, hvis planen ikke kunne virkeliggjøres. Siden Guds rike skal være evig, og Jorden er det sted hvor han vil opprette sitt rike, må Jorden også være evig. Gud vil gjøre alt for å oppfylle hensikten med sitt skaperverk her på Jorden.
Hva er da betydningen av bibelversene 2. Pet 3,12 og Jes 24,19, som sier at himmelen og Jorden vil bli ødelagt? Det betyr at det herredømmet Satan opprettet over Jorden etter menneskets fall, vil bli ødelagt. Å opprette en ny himmel og en ny Jord betyr å gjenopprette Guds rike sentrert om Messias, under Guds herredømme.

Les videre