////Himmelen og Jorden skal dømmes med «ild»
Himmelen og Jorden skal dømmes med «ild» 2017-04-08T21:03:57+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

2. Forskjellige «siste dagers»-tegn

2.2. Himmelen og Jorden skal dømmes med «ild»

     2. Peter 3,12 sier: «Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte!» Hvis dette skulle skje bokstavelig, ville ikke Guds hensikt med å skape kunne bli oppfylt. Malaki 4,1 profeterer at Jesu dager vil bli en tid da det vil skje dom ved «ild». I Joh 5,22 og Joh 9,39 er Jesus dommens herre, og i Luk 12,49 sier Jesus at han er kommet for å kaste ild på Jorden. Jesus holdt i sin tid likevel aldri noen dom ved bokstavelig ild.
Hva betyr så disse bibelske uttrykkene? De må ha en eller annen symbolsk betydning. I Jeremias 23,29 sier Gud at hans ord kan sammenlignes med ild. Dom ved ild er i virkeligheten «dom ved Guds ord eller sannheten». I Joh 12,48 sier Jesus: «Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag». Paulus skrev i 2. Tess 2,8 at «Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn» (kursiv tilføyet), som i virkeligheten henviser til Guds ord. I Jes 11,4 leser vi: «Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudelige dreper han med et pust fra sine lepper [Guds ord]» (kursiv tilføyet). Joh 5,24 sier: «Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet». Fra disse versene er det klart at dom ved ild betyr «dom ved Guds ord».

Les videre