Forskjellige «siste dagers»-tegn 2017-04-08T20:38:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

2. Forskjellige «siste dagers»-tegn

Det finnes flere profetier i Bibelen som beskriver forskjellige «siste dagers»-tegn. For å få en korrekt forståelse av disse tegnene, må vi først forstå Guds plan med historiens «siste dager», som jo dreier seg om å oppfylle skapelseshensikten. Som før nevnt kan ikke Gud opprette en god verden i samsvar med skapelseshensikten hvis han lar den syndige og onde verden fortsette å eksistere. For å gjøre slutt på den syndige og onde verden utfører Gud sitt arbeid for å realisere sin plan med historiens «siste dager». Selve kjernen i dette arbeidet er som sagt å realisere Guds plan for å oppfylle skapelseshensikten. I menneskehetens historie har Gud bestandig arbeidet for å skape en verden i samsvar med sin skapelseshensikt. Når vi forstår det, er det lett å se at de fryktelige «siste dagers»-begivenheter som Bibelen forutsier, slik som himmelens og jordens ødeleggelse, ikke kan forstås bokstavelig. La oss da ta for oss flere forskjellige skriftsteder angående menneskehetens histories «siste dager», for å finne ut hva de egentlig betyr.

Les videre