////Betydningen av begrepet «siste dager»
Betydningen av begrepet «siste dager» 2017-04-08T20:05:11+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

1. Betydningen av begrepet «siste dager»

1.2. Betydningen av begrepet «siste dager»

Guds hensikt med menneskehetens historie var at den bare skulle inneholde godhet. På grunn av syndefallet fikk imidlertid vår historie en ond begynnelse. Kunne ikke Gud bare ha latt oss mennesker forbli i en slik fallen tilstand? Nei! Gjennom sitt frelsesarbeid vil Gud oppfylle det han opprinnelig hadde til hensikt (Jes 46,11). Historien begynte med synd og ondskap. Likevel har den, på grunn av Guds vilje til å oppfylle formålet med skapelsen, blitt en historie hvor Gud har arbeidet for til slutt å kunne gjenoppreise den tapte skapelseshensikt. Det endelige mål med historien er å forandre den onde historie slik at den blir en god historie, i overensstemmelse med skapelsens opprinnelige plan. Begrepet siste dager beskriver derfor «den tidsperiode da Gud planlegger å forandre den onde verden under Satans herredømme til å bli en verden under Guds herredømme, i samsvar med skapelsesidealet». Av den grunn er historiens «siste dager» en tid da Gud ønsker å forvandle den falne verden, dvs. helvete på jorden, til å bli Guds rike på jorden, som er det sted hvor skapelseshensikten blir oppfylt.
Mange er redde for historiens «siste dager» fordi de tror det vil bli en tid med overnaturlige ødeleggelser. Men vi vet at menneskehetens histories «siste dager» er en tid da en ideell verden er ment å bli opprettet, en verden som menneskets opprinnelige natur har lengtet etter helt siden verden ble skapt. Dette skulle selvsagt være en tid full av glede. Det betyr med andre ord at Gud planlegger den onde historien å ta slutt i historiens «siste dager». En tid med håp vil da ta til. Som nevnt ovenfor vil det være begynnelsen på en god, ny tidsalder. Gud kan imidlertid ikke opprette godhet og bygge sitt rike ved å la det onde fortsette sin virksomhet uhindret. Han er nødt til å gjøre noe med helvete. Av den grunn er en stor dom for å ødelegge all synd og ondskap uunngåelig i historiens «siste dager». Denne dommen vil være en dom ved Guds ord. (Se seksjon 2.2. i dette kapittelet.) Historiens «siste dager» er derfor en tid da de som står under det ondes innflytelse, skjelver av frykt. De som lever i samsvar med Guds vilje, vil derimot fulle av håp kunne lengte etter at hans plan med historiens «siste dager» skal bli oppfylt.

Les videre