Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/De «siste dager»/Begynnelsen på menneskenes historie og dens hensikt
Begynnelsen på menneskenes historie og dens hensikt 2017-04-08T19:50:42+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

1. Betydningen av begrepet «siste dager»

1.1. Begynnelsen på menneskenes historie og dens hensikt

Hva slags verden ville vi ha fått dersom den første mann og kvinne hadde adlydt budet Gud ga dem i Edens hage? Adam og Eva ville først ha blitt fullkomne som enkeltmennesker. Deretter skulle de ha skapt den opprinnelige ideelle familie og fått sønner og døtre med en god natur. Deres tanker og handlinger ville ha vært helt sentrert om Gud. Da ville samfunn, land og en verden, bare under det godes (Guds) herredømme, ha blitt opprettet. En slik verden er Guds rike på jorden. Hvis dette hadde skjedd, ville deres personlige liv og livshistorie kun ha inneholdt godhet. Den familie og verden de ville ha etablert, ville også ha fått en historie som ikke kunne ha vært annet enn god. Derfor er den historie som Gud hadde tiltenkt menneskeheten, en historie full av godhet.
Fordi den første mann og kvinne falt, ble de imidlertid ikke sanne mennesker, dvs. inkarnasjoner av den guddommelige natur. De ble i stedet falne mennesker, som ble inkarnasjoner av den onde natur, og som fikk barn med arvesynd. Dermed ble onde familier og samfunn og en ond verden dannet. Falne menneskers tanker og handlinger har alltid vært dominert av Satan. Menneskenes verden ble derfor til et helvete, full av synd og lidelse. Menneskenes historie, på det individuelle plan og på familienivå, på det nasjonale og det globale plan, har uten unntak hovedsakelig bestått av konflikt, synd og ondskap.

Les videre