De «siste dager» 2017-03-09T23:41:16+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

3. kapittel – Menneskehetens histories «siste dager»

La oss nå se på forskjellige spørsmål angående menneskehetens histories «siste dager». Vi leser i Bibelen at himmelen skal forgå og elementene komme i brann i de siste dager (2. Pet 3,10). Det står også at solen skal «bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen» (Matt 24,29). De hellige skrifter forutsier videre at Kristus vil komme tilbake med støt i Guds basun, og «de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren» (1. Tess 4,16-17).
Skal disse profetiene tas bokstavelig, eller skal de forstås symbolsk slik mange andre viktige skriftsteder? For å få svar på dette spørsmålet, skal vi først ta for oss enkelte aspekter ved menneskehetens historie: Hvordan begynte den? Hvor leder den hen? Hva er dens endelige mål?

Les videre

Se videoen «Dommedag snart?»