Forente riker 2017-01-11T23:20:50+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien

2. Inndelingen av gjenoppreisningshistoriens tidsaldre basert på tidsidentitet

2.2. Hva parallelliteten mellom de tre tidsaldrene i Guds gjenoppreisningsarbeid besto i

2.2.3.  Det forente kongerikes tidsalder og det kristne rikes tidsalder


Tidsalderen da dommere ledet det første Israel tok nå slutt, og det forente kongerikes tidsalder begynte. Tre personer tok over det som hadde vært én dommers oppgave.

Dermed ble Israel ledet av profeter, yppersteprester og konger. På samme måte begynte det kristne rikes tidsalder, og perioden da patriarkene personlig ledet «det andre Israel», tok slutt. I stedet begynte munker, paver og konger å lede «det andre Israel».
Det forente kongerike begynte da en av israelittene, Saul, ble utvalgt til å bli den første konge, og Guds profet Samuel salvet ham. På samme måte begynte det kristne rike da pave Leo III [7] kronte Karl den store [8]. Sett ut fra Guds gjenoppreisningsarbeid ble dermed Frankerriket det kristne rike.

Les videre

Fotnoter:

7)  Leo III var pave 795 – 816. Han fikk støtte fra Karl den store og takket Karl ved å krone ham til romersk keiser i 800 e.Kr.

8)  Karl den store (Charlemagne på fransk) (742 – 814), sønn av Pipin den lille, var konge i det frankiske rike, som var blitt grunnlagt og kristnet av Klodvig omkring år 500 e.Kr. Karl regjerte fra 768 til 814. Han ble kronet til keiser i Peterskirken i Roma juledag år 800. Dermed ble frankernes ambisjoner om å overta det gamle Romerrikets plass i Vesten realisert. Karl betraktet seg selv da også som de romerske keiseres arvtaker. Karls rike strakte seg fra Elben i øst til Katalonia i Spania i vest, fra Danmark i nord til Roma i sør. I perioden fra Karl den stores kroning og fram til reformasjonen spilte kirken en helt dominerende rolle på de fleste av livets områder. Den hadde stor verdslig makt og store eiendommer. Fram til 1300-tallet hadde kirken monopol på boklig lærdom. Kirken hadde også en sentral organisasjon med et felles språk. Selv om Karl den stores rike ble delt flere ganger fra 843 og fram til utgangen av denne ca 120 år lange perioden som vi betegner som det kristne rikes tidsalder, beholdt likevel karolingerne tronen i østriket fram til 911 og i vestriket fram til 987. I Italia ver det karolingiske konger fram til 924.