Forberedelsesperioden for Messias’ komme – 3 2016-11-24T13:01:45+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien

2. Inndelingen av gjenoppreisningshistoriens tidsaldre basert på tidsidentitet

2.2. Hva parallelliteten mellom de tre tidsaldrene i Guds gjenoppreisningsarbeid besto i

2.2.6.  Forberedelsesperioden for Messias’ komme og forberedelsesperioden for Messias’ annet komme – 3

Gud arbeidet på en lignende måte i forberedelsesperioden for Messias’ annet komme for å forberede det som ikke hørte til den kristne verden. Før Messias’ fødsel for 2000 år siden forberedte Gud forskjellige folkeslag gjennom forskjellige religioner og utvikling på det etiske område, slik at de skulle kunne ta imot Messias’ lære. Det sentrale fundamentet for Gjenkomsten på det etiske og åndelige område, samt for utviklingen av menneskets hjerte, ble lagt av kristendommen. I tillegg til det fundamentet som andre religioner utgjør, har Gud latt kristendommen spre seg over hele verden.
I forberedelsesperioden for Messias’ annet komme har det som sagt funnet sted en stor utvikling av de ytre omstendigheter for at de skal kunne tjene som et fundament for Gjenkomsten. Gud har arbeidet for å utvikle de ytre omstendigheter til et slikt nivå at Messias kan bruke dem for å opprette Guds rike. På grunn av vår moderne tids utvikling innen kommunikasjon og reiseliv eksisterer ikke lenger de forskjellige kulturene atskilt fra hverandre. Denne utviklingen muliggjør en rask og hyppig utveksling av ideer, tradisjoner og kultur. Et aspekt ved denne utviklingen som vil gjøre det mye lettere for Messias å lære menneskeheten om Guds vilje og ideal, er fremveksten av globale kommunikasjonssystemer. Etter den industrielle revolusjon har det vært en stor utvikling innen nesten hvert eneste område av menneskelig aktivitet. Dette har forberedt alt menneskeheten trenger for å skape ideelle leveforhold og omgivelser. Fremskritt innen produksjon av mat, klær, medisiner og elektrisitet, samt miljøvern, er eksempler på dette.
Konklusjonen blir at ved første øyekast utspant det første og «det andre Israels» historie seg i helt forskjellige tidsperioder, på vidt forskjellige geografiske områder og med forskjellige hovedpersoner. Det første og «det andre Israels» historie utgjør imidlertid begge den sentrale historie innen Guds gjenoppreisningsarbeid for å forberede for Messias og viser av den grunn forbausende paralleller.

Les videre