Trosfundamentet i Adams familie 2017-04-14T07:36:13+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Adams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Trosfundamentet

Fordi Adam var hovedmannen bak arvesynden (ursynden), er det bare rimelig at han, og ingen andre, skulle ha vært den sentrale person som skulle ha gjenoppreist trosfundamentet ved å ofre et sonoffer (en offergave som soning for synd). Han skulle med andre ord ha opprettet en trosbetingelse som besto av symbolske ting. Opprettelsen av trosfundamentet avhang helt av om Adam selv kunne by fram offergaven på den rette måten.

Les videre