////Hva vi kan lære fra Guds gjenoppreisningsarbeid i Adams familie
Hva vi kan lære fra Guds gjenoppreisningsarbeid i Adams familie 2017-04-15T10:22:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Adams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Det substansielle fundamentetet

2.2. Hva vi kan lære fra Guds gjenoppreisningsarbeid i Adams familie

       Det Kain skulle ha opprettet, var først og fremst den fundamentale godtgjørelsesbetingelsen for at noen i en posisjon fjernt fra Gud skal kunne komme tilbake til ham, uansett hvilken historisk epoke vi ser på. I hvert enkeltmenneske er sinnet, så lenge det ønsker å gjøre det gode (Rom 7,22), i en abel-posisjon [2]. Kroppen derimot, som har en tendens til å tjene «syndens lov» (Rom 7,25), er i en kain-posisjon [2] . Bare når kroppen adlyder sinnet og underkaster seg dets direktiver, kan et menneske bli godt.
I det falne menneskes hverdagsliv gjør imidlertid kroppen stadig opprør mot sinnets direktiver, på samme måte som Kain gjorde da han drepte Abel. Fordi det tar samme posisjon som morderen Kain, blir enkeltmennesket ondt. Det falne menneske, i kain-posisjon, blir frelst når det tjener, støtter og ofrer seg for Messias, som er i abel-posisjon. Vi må elske Messias, anerkjenne ham som mellommann (Joh 14,6; 1. Tim 2,5), adlyde ham og på en ydmyk måte gjøre hans vilje.
Gjennom syndefallet ble menneskets hjerte «mer fullt av svik enn noe annet» (Jer 17,9) [3]. Derfor satte Gud resten av den skapte verden i en abel-posisjon overfor mennesket. For å komme tilbake til Gud, var den eneste veien for det falne menneske å gå gjennom de skapte ting. Basert på dette prinsippet ba Gud sine tapte barn bære fram offergaver.
Som før nevnt må det være et grunnlag for at Messias skal kunne komme. Dette består av et trosfundament og et substansielt fundament, begge gjenopprettet ved å gjøre godt igjen. Trosfundamentet i Adams familie ble opprettet på denne måten gjennom den betingelsen som Abel la, da han bar fram en offergave som Gud kunne akseptere. Dermed etablerte han også en betingelse for å bli den sentrale person for det substansielle fundamentet. Kain drepte imidlertid Abel, og av den grunn ble ikke betingelsen for å bli kvitt den falne natur lagt. Det substansielle fundamentet ble derfor ødelagt, og intet fundament for Messias ble opprettet. Guds plan for å gjenoppreise menneskeheten kunne dermed ikke gjennomføres i Adams familie.

Les videre

Fotnoter:

2)  Begrepet abel-posisjon blir brukt for å beskrive noe eller noen i en posisjon som er relativt nærmere Gud enn noe eller noen som befinner seg i en kain-posisjon.

3)  Den koreanske oversettelsen av Bibelen som Enhetsprinsippene her henviser til, korresponderer bedre med enkelte engelskspråklige oversettelser. I The King James Version og Revised Standard Version er vedkommende sitat fra Jer 17,9 oversatt slik: «The heart is deceitful above all things». Det som i Det Norske Bibelselskaps reviderte utgave av 1978 her er oversatt som «noe annet», er uttrykt på koreansk som «manmul», som kan oversettes som «skaperverket (the creation)», «hele naturen (all nature)» eller «alle skapte ting (all things [under the sun])». Den koreanske Bibelen vi har brukt er The Holy Bible, Hankul and Revised, 1961 Korean Bible Society.