////Godtgjørelsesbetingelsen for å bli kvitt den falne natur i Adams familie
Godtgjørelsesbetingelsen for å bli kvitt den falne natur i Adams familie 2017-04-14T08:11:43+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Adams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Det substansielle fundamentetet

2.1. Godtgjørelsesbetingelsen for å bli kvitt den falne natur

For at det substansielle fundamentet skulle bli opprettet i Adams familie, måtte Kain sette opp en godtgjørelsesbetingelse for å bli kvitt den falne natur. Da ville Gud med glede ha kunnet akseptere Kains offergave. Fordi Kain ikke hadde kunnet bli den som responderte på Gud, det godes sentrale og initierende vesen, måtte han opprette en eller annen betingelse for å bli kvitt sin falne natur. Dermed ville han komme tilbake til en posisjon som medførte at Gud ville kunne ha et forhold til ham.
Hvordan skulle da godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne natur bli opprettet? Den første mann og kvinne falt på grunn av erkeengelen og arvet dermed den falne natur. For å fjerne denne, måtte de etablere en godtgjørelsesbetingelse som representerte den motsatte prosess av den utvikling som produserte den falne natur. Erkeengelen, som var fjernere fra Gud enn Adam, skulle ha elsket Adam slik Gud gjorde eller sett på Adam fra samme synsvinkel som Gud. Lucifer skulle i sitt forhold til Gud hatt Adam som mellommann. Erkeengelen skulle videre ha tjent Adam og fulgt «himmelens vei» ved å adlyde ham på en ydmyk måte. Lucifer gjorde imidlertid ikke det han skulle ha gjort. Derfor består godtgjørelsesbetingelsen for å bli kvitt den falne natur i å opprette en betingelse som representerer det motsatte av erkeengelens feilaktige forhold til Adam.
Etter at de to brødrene hadde ofret, sto Kain i erkeengelens posisjon og Abel i Adams posisjon. Derfor skulle Kain ha elsket Abel og anerkjent ham som mellommann i sitt forhold til Gud. På en ydmyk måte skulle han selv ha dannet godtgjørelsesbetingelsen for å bli kvitt den falne natur. Kain slo imidlertid Abel i hjel, slik at det hele endte med at han gjentok erkeengelens feil. Dette dreide seg her ikke bare om en ugjerning på det ytre plan, hvor den eldre bror drepte sin yngre bror, men betydde at Satans side hadde ryddet Guds side av veien. Resultatet ble at Guds arbeid for å atskille det gode og det onde led et tilbakeslag allerede i Adams familie.

Les videre