Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Adams familie/Fundamentet for Messias i Adams familie
Fundamentet for Messias i Adams familie 2017-04-15T11:13:07+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Adams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

3. Fundamentet for Messias

Hvis bare Kain hadde lagt godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne natur ved å tjene Abel på en lydig og ydmyk måte, ville de to brødrene ha opprettet det substansielle fundamentet. Det, sammen med trosfundamentet, ville da ha fullført fundamentet for Messias. Abel ville med andre ord ha stått på trosfundamentet, som han hadde etablert gjennom godtgjørelsesbetingelsen for å gjenopprette det vertikale forholdet til Gud. Hvis Kain i tillegg hadde dannet det substansielle fundamentet ved å skape den riktige horisontale orden [4] i sitt forhold til Abel, ville disse to grunnlagene til sammen ha dannet fundamentet for Messias. Frelseren ville derfor kunne ha kommet etter en viss tid, i og med at det nødvendige grunnlaget for ham ville ha vært opprettet.
Guds gjenoppreisningsarbeid på den tiden var i en tidsalder da det befant seg på familienivå. Derfor var det grunnlag Kain og Abel skulle ha opprettet, et fundament på familienivå for Messias. Hvis Adams familie hadde mottatt Frelseren på dette grunnlaget, ville de ha blitt «født på ny» gjennom ham og blitt gjenoppreist som en idealfamilie, slik de opprinnelig var skapt for å bli. En ny, god historie ville da ha begynt. I stedet drepte Kain Abel, og Guds gjenoppreisningsarbeid kunne derfor ikke bli fullført sentrert om Adams familie.
Guds plan med å sende Messias for å gi frelse er imidlertid Guds uforanderlige og absolutte vilje. Selv om en person ikke greier å oppfylle sitt ansvar, og Guds plan ikke kan realiseres gjennom dette mennesket, vil Gud da forsøke å finne noen blant vedkommendes etterkommere som kan utføre Guds vilje.

Les videre

Fotnoter:
4)  Som ble forklart i seksjon 2.1. skulle Kain og Abel i sitt innbyrdes forhold ha opprettet en betingelse som representerte det motsatte av erkeengelens feilaktige forhold til Adam. Ved å opprette et forhold der Kain anerkjente at Abel sto i en posisjon nærmere Gud, og innrettet seg etter dette, ville dermed den riktige horisontale orden ha blitt etablert.