////Fundamentet for Messias i Abrahams familie
Fundamentet for Messias i Abrahams familie 2017-04-19T19:53:28+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

4. Fundamentet for Messias

Helt siden Adams tid hadde Gud kalt mennesker til sentrale oppgaver i sitt arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan. Alle de som ble kalt, hadde imidlertid feilet i å oppfylle sin del av ansvaret for å etablere et fundament for Messias. Etter å ha blitt utsatt gjentatte ganger gjennom historien, ble nå endelig dette fundamentet opprettet, sentrert om Isaks familie. På grunn av Abrahams feilslåtte symbolske offergave gjensto det fremdeles å sone straffen for det: å gå gjennom en fire hundre års periode med slavearbeid. Av den grunn måtte Isaks etterkommere, som nå hadde opprettet et fundament for Messias på familienivå, fullføre denne godtgjørelsesperioden for å kunne motta Messias.
       Det var selvsagt umulig at den seierrike familien til Isak kunne bestå av samme antall personer i fire hundre år. Isaks familie vokste med andre ord til å bli en stamme og senere et helt folk. Isaks barn hadde satt en seierrik standard når det gjaldt å etablere et fundament for Messias på familienivå. Etter at de hadde gått gjennom perioden med slavearbeid, måtte Isaks etterkommere forberede et fundament for Messias på det nasjonale plan.
Derfor ble det fundamentet for Messias som var opprettet sentrert om Isaks familie, startgrunnlaget for godtgjørelsesbetingelsen for å forberede det som endelig skulle bli et nasjonalt fundament for Messias. Et resultat av Jakobs individuelle seier ble opprettelsen av en familie som Gud kunne ha et forhold til. Sentrert om denne familien begynte så Gud en ny fase i sitt arbeid for å forberede et nasjonalt fundament for å motta Messias i den etterfølgende tidsperioden. På det indre plan arbeidet Gud for å utvide fundamentet for Messias, som Isaks familie allerede hadde etablert på familieplan, til å bli et fundament på det nasjonale plan. På det ytre plan derimot ble en fire hundre års periode med slavearbeid nødvendig, for å gjøre godt igjen Abrahams feil.
Dermed dro Jakobs ætt, som inkluderte hans 12 sønner, og som til sammen besto av sytti personer, til Egypt, som representerte Satans verden. Selv om de levde undertrykket der i fire hundre år for på nytt å bli atskilt fra Satan, så betydde det også at Gud kunne oppdra det utvalgte folket, slik at Gud kunne ha et kjærlighetsforhold til dem. Etter at det utvalgte folket, som Gud da ville ha oppdratt, var kommet tilbake til Kanaan, skulle de opprette et nasjonalt fundament for Messias. På det grunnlaget planla Gud å sende Messias og fullføre arbeidet med å realisere sin gjenoppreisningsplan.
Gud sendte mange profeter til israelittene og beskyttet dem på en kjærlig måte. Han gjorde alt dette fordi han ville forberede et grunnlag som besto i betingelser som hele folket måtte opprette for å få Satan til å underkaste seg. Messias skulle komme som «det substansielle tempel» og som den konkrete frukt av Guds gjenoppreisningsarbeid. Grunnsteinen som ble lagt ved at Jakob, i abel-posisjon, fikk Esau, i kain-posisjon, til å underkaste seg, ble fundamentet som hele Israel arvet. Jødefolket (i kain-posisjon) representerte hele menneskeheten. Dets ansvar overfor Messias, hele menneskehetens «Abel», var å elske ham, tro på ham, ydmykt adlyde ham og underkaste seg ham. På den måten skulle grunnlaget som var lagt av Jakob og Esau, bære frukt på det nasjonale plan.

Les videre