Det symbolske offer – 2 2017-04-18T16:55:40+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Trosfundamentet

1.2. Den nødvendige betingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet

1.2.1. Det symbolske offer – 2

       Hensikten med Guds frelsesarbeid er å gjenoppreise hensikten med å skape ved å gjøre slutt på det onde og fremme det gode. Gud har derfor arbeidet for å skille det gode og det onde fra hverandre både i mennesket, som er opphav til både godt og ondt, og i vår verden. For at Gud skal kunne ha et forhold til noe, må dette først og fremst bli atskilt fra Satan ved at visse betingelser blir lagt. På samme måte var offergaven noe som måtte atskilles. Derfor var det etter at det ene mennesket Adam var blitt «delt i to», som Kain og Abel, at offergaver kunne bæres fram.

Gjennom storflommen på Noahs tid ble det onde «skåret bort» og det gode utskilt. I hvert av disse tilfellene var hensikten å gjenoppreise det godes herredømme etter at det gode og det onde var blitt atskilt fra hverandre. Derfor fikk Gud Abraham til å bære fram offergaver som skulle ha vært delt i to. Dermed skulle Abraham ha gjort godt igjen de historiske feilene til Adam og Noah, som ikke lyktes i å atskille det gode og det onde på det symbolske plan.

       Betydningen av å dele offergaven i to var dessuten å etablere en symbolsk betingelse for å utskille en verden under det godes herredømme fra den falne verden, som Satan har herredømme over. Å dele offeret skulle også tjene som en betingelse for helliggjørelse i og med at blodet ble fjernet, blodet som representerte den «døden» som mennesket var blitt del av gjennom sitt blodsslektskap til Satan.

Les videre