////Det substansielle fundamentet i Abrahams familie
Det substansielle fundamentet i Abrahams familie 2017-04-19T01:52:58+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

3. Det substansielle fundamentet

     I tillegg til trosfundamentet, måtte også det substansielle fundamentet opprettes for å fullføre fundamentet for Messias. Historien om hvordan Isaks to sønner Esau og Jakob opprettet godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne natur, dreier seg om akkurat dette. Hvis vi bare overfladisk ser på hvordan Bibelen beskriver Isaks familie, er det mye vi må stille et spørsmålstegn ved. Hvorfor sloss tvillingene Esau og Jakob allerede i sin mors liv (1. Mos 25,22-23)? Hvorfor elsket Gud sønn nummer to, Jakob, mens han fremdeles befant seg i sin mors liv (Rom 9,13)? Hvorfor holdt Jakob i Esaus hæl med hånden da de ble født (1. Mos 25,26)? Da guttene vokste opp, fikk Jakob Esau til å sverge på å selge ham førstefødselsretten sin for litt brød og linsevelling (1. Mos 25,32-34). Hvorfor gjorde han det? Hvorfor narret Jakob sin svaksynte far på en utspekulert måte og tok Esaus velsignelse (1. Mos 27,1-36)? Som vi ser var det mange begivenheter i Jakobs liv som ikke lar seg forstå ved en overfladisk analyse. Hvorfor elsket da Gud Jakob så meget? Hvorfor beskyttet Gud ham igjen og igjen? Hva var grunnen til at Gud velsignet Jakob? Når vi tar alt dette i betraktning, hvorfor gjorde Gud ham da til opphavet til det utvalgte folk?
Beretningen om at Esau og Jakob sloss med hverandre allerede i sin mors liv, viser oss at de ikke ble født til å være brødre med et vanlig forhold til hverandre. Hvis vi tar utgangspunkt i Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien, representerte Esau og Jakob en rekonstruksjon av Guds plan for å atskille Kain og Abel, slik at den ene representerte det onde og den andre det gode. Gud hadde Jakob «kjær», men hadde «uvilje mot» Esau (Rom 9,11-13), fra de befant seg i sin mors liv, fordi de var representanter for henholdsvis det gode og det onde.

Les videre