////Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet i Abrahams familie
Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet i Abrahams familie 2017-04-18T16:27:22+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Trosfundamentetet

1.1. Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet

     I den gjenoppreisningsplan som Gud arbeidet for å realisere sentrert om Abrahams familie, var det Abraham selv som var den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet. Endelig, etter en fire hundre år lang godtgjørelsesperiode, som strakte seg ti generasjoner fra og med Noah, kunne Gud kalle Abraham til å ta Noahs plass. Gud tok Abraham fra hans fars hus og førte ham til Kanaan. Abraham var sønn av Tarah, som dyrket avguder (Jos 24,2-3), og som derfor var elsket av Satan. Gud tok Abraham som en betingelse som gjenoppreiste ved å gjøre godt igjen at Satan hadde tatt Kam, sønn nummer to, som hadde stått i en posisjon til å motta Guds kjærlighet. Fordi Abraham tok Noahs plass, og dermed også Adams plass, velsignet Gud også Abraham og sa at Abraham ville bli en kilde til velsignelse, og at hans etterkommere ville gjøre det godt og bli til et stort folk (1. Mos 12,2).

Les videre