////Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet basert på Isak
Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet basert på Isak 2017-04-19T01:37:07+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Trosfundamentet basert på Isak

2.1. Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet

     Isak, som hadde en posisjon identisk med den til den «oppstandne» Abraham, var den nye sentrale person. Han hadde overlevd en situasjon der han var nær ved å dø. Abrahams absolutte tro på Gud var noe svært verdifullt, men samtidig viste Isak en virkelig beundringsverdig tro, idet han aksepterte sin skjebne som brennoffer med et fullstendig ydmykt og lydig sinn. Det er uklart hvor gammel Isak var da han skulle ofres, men ut fra det faktum at han bar veden som skulle brukes, og at han dessuten spurte sin far hvor offerlammet var (1. Mos 22,6-7), er det tydelig at Isak var gammel nok til å forstå Abrahams hensikt til en viss grad. Hvis den såpass voksne Isak hadde motsatt seg sin fars tilsynelatende irrasjonelle plan om å drepe sin sønn som et brennoffer, ville Gud ikke ha vært i stand til å akseptere offeret. Av dette kan vi forstå at Isak var en sentral person som demonstrerte en prisverdig, ydmyk lydighet som på ingen måte var mindre enn Abrahams lojalitet og hengivenhet.

Les videre