Abrahams familie 2017-04-18T01:57:53+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

11. kapittel – Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

På grunn av Kams manglende tillit til (tro på) sin far ble ikke Guds gjenoppreisningsarbeid fullført med Noahs familie som sentrum. Gud har imidlertid forutbestemt på en absolutt måte sin plan om å realisere skapelseshensikten. For å oppfylle sin plan, kalte han Abraham på grunnlag av Noahs hjerte og den lojalitet og hengivenhet Noah hadde vist overfor Gud. Derfor skulle Abraham gjenoppreise det Noahs familie ikke greide: å opprette fundamentet for Messias.

Les videre