Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene
Håndbok i Prinsippene 2016-12-01T00:17:17+00:00

Prinsippene (Nivå 4)

Håndbok i Prinsippene

wollikangeuianloEtter Sun Myung Moons ønske ble denne boken, «Håndbok i Prinsippene» (Wol-li kang-eui-an på koreansk), skrevet på grunnlag av «Divine Principle» (Wol-li kang-ron), for at det skal være lettere å forstå Enhetsprinsippene og også holde foredrag om læren. Før Chung-hwan Kwak skrev boken, hadde han studert og forelest Enhetsprinsippene i over tjue år under dr. Moons veiledning.

Den koreanske originalutgave ble utgitt av The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, Seoul, Korea, 1982, med tittel «Wol-li Kang-eui-an». Den ble oversatt til engelsk som «Outline of the Principle – Level 4» og utgitt i 1980 av Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, 4 West 43rd Street, New York, New York 10036, USA. Oversatt til norsk av Knut Holdhus og Jung-yeol Lim, Oslo, 1995-7.

Se meny til høyre for innholdsoversikt.

Les videre