Verdenskrigene 2016-08-07T23:18:33+00:00

Verdenskrigene

Årsakene til verdenskrigene

Vi kan ikke forstå hvilken betydning verdenskrigene hadde for Guds gjenoppreisningsarbeid ved å bare fokusere på deres årsaker på det ytre plan dvs. de politiske, økonomiske og ideologiske.

Hvis vi da tar utgangspunkt i Guds gjenoppreisningsarbeid basert på godtgjørelse, hva blir dermed verdenskrigenes årsaker på det indre plan?

  1. Verdenskrigene fant sted på grunn av Satans siste desperate grusomheter for ikke å miste sitt herredømme.
  2. Satan er kommet Gud i forkjøpet og har realisert en verden uten Guds prinsipper, men som en imitasjon av en verden der Guds tre velsignelser er realisert. Derfor fant verdenskrigene sted for å opprette globale godtgjørelsesbetingelser som rettet på denne situasjonen.
  3. Verdenskrigene fant sted for på det globale plan å overvinne Jesu tre fristelser.
  4. Verdenskrigene fant sted for å opprette globale godtgjørelsesbetingelser for å gjenoppreise Guds herredømme.

Resultatet av første verdenskrig for Guds gjenoppreisningsarbeid

På grunn av seieren for Guds side i første verdenskrig

  1. ble en godtgjørelsesbetingelse på formingsstadiet opprettet for å gjenoppreise på det globale plan Guds tre velsignelser.
  2. ble en godtgjørelsesbetingelse opprettet for å kunne gjenoppreise på det globale plan Guds første velsignelse ved å legge godtgjørelsesbetingelser for å kunne gjenoppreise på det globale plan den første fristelsen Satan utsatte Jesus for.
  3. ble et formingsstadie-grunnlag lagt for å gjenopprette Guds sides herredømme ved at de demokratiske land gikk av med seieren.

Grunnlaget ble lagt for at Gjenkomstens Herre kunne bli født. En formingsstadie-periode begynte i arbeidet basert på Gjenkomsten.

 

Resultatet av annen verdenskrig for Guds gjenoppreisningsarbeid

Fordi annen verdenskrig sluttet med seier for Guds side,

  1. kunne en godtgjørelsesbetingelse på vekststadiet bli opprettet for på det globale plan å gjenoppreise Guds tre velsignelser.
  2. ble en godtgjørelsesbetingelse opprettet for å kunne gjenoppreise på det globale plan Guds andre velsignelse ved å legge godtgjørelsesbetingelser for å kunne gjenoppreise på det globale plan den andre fristelsen Satan utsatte Jesus for.
  3. ble et vekststadie-grunnlag lagt for å gjenopprette Guds herredømme ved at den demokratiske verden forberedte et vekststadie-grunnlag.

Tiden kom for å opprette en ny himmel og jord basert på Gjenkomstens Herre. En vekststadie-periode begynte i arbeidet basert på Gjenkomsten.

 

Tredje verdenskrig

I menneskehetens histories «siste dager» må nødvendigvis både Satans side og Guds side fortsette fremover helt til de styrer hele verden. Derfor eksisterer det en demokratisk og kommunistisk verden side om side.

Verdenskrigene fant sted for først å sørge for den endelige atskillelse av en verden på Guds side og en verden på Satans side, for så å forene dem. Første og andre verdenskrig var således konflikter for atskillelse. Derfor må det komme en konflikt for å forene de to verdenene. Av den grunn må det absolutt bli en tredje verdenskrig.

Det er to måter en slik konflikt blir utkjempet på. Den første er å få Satan til å overgi seg ved hjelp av våpen. Den andre er en konflikt på det indre plan, basert på ideologi. Hvilken av de to måter som blir aktuelle, er et spørsmål der svaret helt kommer an på om mennesket oppfyller sin del av ansvaret eller ei.

 

Resultatet av tredje verdenskrig for Guds gjenoppreisningsarbeid

 

Seier i de tre verdenskrigene, som representerer siste fase i Guds gjenoppreisningsarbeids historie,

1. var for å gjenoppreise, ved å gjøre ting godt igjen, hele utviklingen i Guds gjenoppreisningsarbeid, som var blitt forlenget igjen og igjen, slik at det kom til å strekke seg over tre stadier.

2. Guds gjenoppreisningsarbeid blir fullført ved at det falne menneske gjenoppretter sin kjærlighet for Gud basert på livets ord fra Gud, blir frelst både åndelig og fysisk og blir en del av Guds arvelinje.

3. Seierene for Guds side i de tre verdenskrigene kommer til å begynne å realisere en ideell verden, som er slik Gud opprinnelig skapte verden for å være, ved å fullstendig gjenoppreise, ved å gjøre ting godt igjen, alle grunnlagene i Guds gjenoppreisningsarbeid.

Les videre