Skapelsesprinsippene-hovedpkt4 2016-11-24T13:02:47+00:00

Den usynlige konkrete verden og den synlige konkrete verden

 


Modellen Gud brukte da han skapte alt, var mennesket, som selv er et bilde av Guds tosidige natur.

Den skapte verden består ikke bare av den synlige konkrete verden, som tilsvarer menneskets kropp, men også den usynlige konkrete verden, som tilsvarer menneskets sinn. Vi kaller disse to verdener til sammen kosmos.

Den usynlige konkrete verden er i en indre initierende posisjon og den synlige konkrete verden i en ytre responderende posisjon. Den sistnevnte verden er som en skygge av den førstnevnte.

Når vi forlater vår fysiske kropp, går vårt åndelige jeg til den usynlige verden og lever der i evighet.

Forholdet mellom det fysiske jeg og det åndelige jeg

 


Det fysiske sinn og den fysiske kropp representerer to sider ved det fysiske jeg.

Om vårt åndelige jeg blir godt eller ondt, kommer an på våre handlinger, om de er gode eller onde.

Det åndelige sinn og den åndelige kropp representerer to sider ved det åndelige jeg.

Det åndelige jeg kan bare vokse og bli fullkomment så lenge det har sitt fysiske jeg.

Vårt åndelige jeg kan kun forbedre seg hvis vi, i vårt fysiske liv, gjør godt igjen for våre synder.

Det er ikke Gud som bestemmer om vårt åndelige jeg havner i himmel eller helvete. Vårt åndelig jeg selv avgjør det.

Les videre