Skapelsesprinsippene – hovedpkt3 2016-11-24T13:02:47+00:00

GRUNNLAGET MED FIRE POSISJONER OG SKAPELSESHENSIKTEN

 


Gud er opprinnelsen. Fra Gud blir de to atskilte enhetene til, som så blir en forent, ny enhet. Når opprinnelsen, «handlingssubjektet», «-objektet» og den forente, nye enheten, alle har et harmonisk gi-og-få-forhold til hverandre, og hver av dem realiserer hensikten med tre «handlingsobjekter», blir grunnlaget med fire posisjoner dannet. Når hele skaperverket, inkludert oss mennesker, fullstendig realiserer grunnlaget med fire posisjoner, med Gud som sentrum, blir Guds tre velsignelser virkelighet. Dette er himmelriket, der det gode manifesterer seg fullt ut, og Gud føler den største glede. Dette er selve hensikten Gud hadde med å skape universet.

Hensikten med at den skapte verden, med mennesket i sentrum, er til, er derfor å gi Gud ting å fryde seg over.

GUDS TRE VELSIGNELSER

 

Guds første velsignelse dreier seg om å gjøre individets personlighet fullkommen. For det må man danne et individuelt grunnlag med fire posisjoner, med Gud som sentrum, ved å forene sitt sinn og sin kropp.

For å realisere Guds andre velsignelse skulle en mann og en kvinne, etter å ha blitt fullkomne som individer, ha dannet et familiegrunnlag med fire posisjoner, med Gud som sentrum, ved å bli mann og kone og få barn.

Guds tredje velsignelse består i at mennesket utvikler sin evne til å råde over det øvrige skaperverk til fullkommenhet. Derfor må et grunnlag med fire posisjoner for råderett, med Gud som sentrum, bli opprettet ved at vi mennesker og det øvrige skaperverk blir ett med hverandre.

DE SKAPTE VESENERS VEKSTPERIODE

 

De skapte veseners vekstperiode består av tre sammenhengende stadier:
formingsstadiet, vekststadiet og fullførelsesstadiet.

Mens de skapte vesener er i sin vekstperiode, styrer Gud indirekte. Det er bare resultatet av deres vekst basert på hans prinsipper han tar seg direkte av. Vi kaller denne perioden sfæren med Guds indirekte styre eller sfæren der Gud styrer basert på fruktene hans prinsipper produserer.

De skapte vesener utenom mennesket når fullkommenhet gjennom en vekstperiode, der Guds prinsipper selv styrer og regulerer veksten.

Mennesket blir imidlertid fullkomment ikke bare ved å gå gjennom en vekstperiode der Guds prinsipper selv styrer og regulerer veksten, men har i tillegg sin egen del av ansvaret å oppfylle.

Les videre