Perioder – hovedpkt 2017-07-15T07:57:25+00:00

DE FORSKJELLIGE PERIODENE I GJENOPPREISNINGSHISTORIEN OG
DET SOM AVGJORDE HVOR LANGE DE BLE

 

Betydningen av parallelle tidsaldre i Guds gjenoppreisningsarbeid

 

Lignende trekk ved den historiske utvikling i to tidsaldre gjør at vi kan si at den ene er en gjentakelse av en tidligere tidsalder. Vi kaller de to tidsaldrene parallelle tidsaldre i Guds gjenoppreisningsarbeid.

Den fundamentale årsak til dette fenomenet ligger hovedsakelig i Guds gjenoppreisningsarbeid basert på å gjøre ting godt igjen. Grunnen til at vi gjentatte ganger får parallelle tidsaldre, er at det har vært gjentatte forsøk i Guds gjenoppreisningsarbeid på å gjenopprette fundamentet for Messias.

Faktorene som gjør at parallelle tidsaldre blir dannet, er derfor:

  1. For det første de tre slags betingelser for å gjenopprette trosfundamentet, nemlig en sentral person, det som representerer selve betingelsen, og en periode bestemt av visse tall.
  2. For det andre godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne natur for å gjenopprette et konkret fundament.

 

Forlengelsen av Guds gjenoppreisningsarbeid

 

I henhold til predestinasjonsprinsippene forutbestemmer Gud absolutt det som er hans vilje. Derfor kommer det garantert til å bli realisert en dag.

Selve realiseringen av det som er Guds vilje, avhenger imidlertid av at både Gud og menneske gjør sine respektive deler av ansvaret.

Når derfor et menneske som Gud har gitt en oppgave, ikke helt greier å gjøre sin del av ansvaret, vil Gud likevel garantert arbeide for at det som er hans vilje, skal bli virkelighet, selv om han må velge en ny person i en forskjellig tidsalder i stedet for ham som ikke klarte oppgaven sin. På denne måten går Guds gjenoppreisningsarbeid fremover ved å forlenges.

I samsvar med skapelsesprinsippene kan Guds gjenoppreisningsarbeid maksimalt bli forlenget gjennom tre stadier.

 

Vertikale godtgjørelsesbetingelser og horisontal gjenoppreisning ved å gjøre ting godt igjen

 

En sentral person med ansvar for det som er Guds vilje i gjenoppreisningsarbeidet, må innenfor relativt kort tid oppfylle alle godtgjørelsesbetingelsene som de med en tilsvarende oppgave før ham skulle ha oppfylt.

Arven av betingelser som har samlet seg opp i Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien, kaller vi vertikale godtgjørelsesbetingelser. At alle disse betingelsene innenfor relativt kort tid, basert på gjenoppreisning gjennom godtgjørelse, må oppfylles basert på en bestemt person med en gudgitt oppgave, kaller vi horisontal gjenoppreisning ved å gjøre ting godt igjen.

 

Godtgjørelsesperioder basert på visse tall for å gjenoppreise trosfundamentet

 

En sentral person må gjenoppreise en eller flere godtgjørelsesperioder basert på visse tall for å gjenopprette trosfundamentet. De første to mennesker skulle ha lagt trosfundamentet gjennom en vekstperiode basert på visse tall inkludert 12, 4, 21 og 40. Ved å realisere hensikten de var skapt for, skulle de ha blitt fullkomne inkarnasjoner av disse tallene.

Men fordi de falt, ble alle disse tallene invadert av Satan. Derfor må de sentrale personene opp gjennom Guds gjenoppreisningsarbeids lange historie opprette godtgjørelsesperioder basert på visse tall for å gjenoppreise disse tallene, deriblant 12, 4, 21 og 40.

Les videre