Paralleller – hovedpkt 2 2016-09-27T01:57:19+00:00

Den historiske utvikling i lys av Guds gjenoppreisningsarbeid

 

Den historiske utvikling i Tidsalderen for Guds gjenoppreisningsarbeid

 

Hvis vi ser nærmere på hvordan menneskehetens syndige og onde historie, med Satan i den sentrale rolle, utviklet seg, ser vi at den splittede menneskeheten fra primitive kollektivsamfunn dannet klansamfunn, som så utviklet seg til feudalsamfunn. Disse vokste territorialt og fikk mer makt og ble til samfunn under monarker. Satan visste på forhånd at Gud en dag ville opprette en slik verden og fulgte et slikt utviklingsmønster før Gud var i stand til det. Gud kalte Abraham og ba ham forlate den syndige og onde verden. Gud lot ham få etterkommere som kunne gjøre Guds vilje. På den måten ble israelittenes klansamfunn til. Deretter dro folket til Egypt og vokste til å bli en stamme for så å danne israelittenes feudalsamfunn og i det forente rikes epoke samfunn under monarker. Det forente rike fullførte imidlertid ikke grunnlaget for å gjenopprette Guds herredømme. Derfor delte Gud kongeriket i to, nordriket og sørriket, som begge etter hvert ble beseiret av fremmede makter. Etter at kongeriket Judea var gått til grunne, lot Gud tronen være ubesatt da landet kom under en rekke fremmede makter. Gud dannet et samfunn med en form for demokrati i Judea for at Messias når han kom, skulle kunne innta tronen i overensstemmelse med folkets vilje. Jødefolket ville imidlertid at Jesus skulle bli drept på korset. Derfor ble målet med Guds gjenoppreisningsarbeid bare realisert åndelig. Etter at Jesus var gått bort, flyttet sentrum i Guds gjenoppreisningsarbeid seg fra Judea, landet for Guds tunge sorg, til det som tidligere hadde vært Vestromerrikets territorium i Vest-Europa.

Den historiske utvikling i Tidsalderen for forlengelsen av Guds gjenoppreisningsarbeid

 

Gud kalte hengivne kristne troende blant jødefolket og opprettet kristne klansamfunn. Slike samfunn utviklet seg til å bli kristne stammesamfunn og derfra kristne feudalsamfunn og kristne samfunn under monarker.

De kristne samfunn under monarker mislyktes i sin oppgave å skape et kongerike med Messias som sentrum. Derfor ødela Gud slike samfunn under monarker og opprettet demokratiske land for nok en gang å forsøke å bygge et kongerike med Messias som sentrum.

En ideologi basert på en fredelig sameksistens med velstand og rettferdighet for alle, sammenlignet med kommunisme

Mennesket ble skapt med en opprinnelig natur. I samsvar med dennes streben har mennesket lengtet etter en verden basert på Guds skapelsesideal og har forsøkt å finne en slik verden. Derfor støtter menneskets opprinnelige sinn, som streber etter et sosialistisk samfunn på Guds side, en ideologi basert på en fredelig sameksistens med velstand og rettferdighet for alle. Det er noe det opprinnelige sinnet må fortsette med helt til en ideell verden blir virkelighet, en verden der hensikten Gud skapte for, blir realisert. Derfor er en slik verden nettopp himmelriket her på jorden med Gjenkomstens Herre som midtpunkt. Før Gud greide å sette sin gjenoppreisningsplan ut i livet, kom Satan ham i forkjøpet ved å imitere Guds plan. Derfor fremmet man først på Satans side en såkalt «vitenskapelig sosialisme» basert på et materialistisk historiesyn og utviklet en kommunistisk verden som Satans imitasjon av en verden med en fredelig sameksistens med velstand og rettferdighet for alle. For at historien der de tre områdene religion, politikk og økonomi har utviklet seg, skal bli fullført i ett sentralt punkt som realiserer Guds ideal, må et nytt uttrykk for sannheten dukke opp som er i stand til å løse oppgaven å gjøre religion og vitenskap fullstendig ett med hverandre. Ved at hele menneskeheten blir ett med Guds hjerte i samsvar med religionen som er basert på et slikt nytt uttrykk for sannheten, blir et politisk system til som realiserer skapelsesidealet på et økonomisk og ideologisk grunnlag. Derfor er dette nettopp et messiansk kongerike med basis i en ideologi basert på en fredelig sameksistens med velstand og rettferdighet for alle.

Les videre