Paralleller – hovedpkt 1 2017-07-15T08:02:28+00:00

TIDSALDEREN FOR GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID OG TIDSALDEREN FOR
FORLENGELSEN AV GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID SOM PARALLELLE EPOKER

 

Parall 1Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid er å gjenopprette fundamentet for Messias. Derfor danner det seg til slutt parallelle tidsaldre på grunn av historiske begivenheter i Guds gjenoppreisningsarbeid for å gjenopprette, ved å gjøre ting godt igjen, den symbolske offergave og den konkrete offergave, som begge er nødvendige for å gjenoppreise fundamentet for Messias.

For derfor å få innsikt i de karakteristiske trekk ved hver tidsalder i Guds gjenoppreisningsarbeid må vi forstå den sentrale folkegruppe som leder arbeidet i de forskjellige  tidsaldre, samt de sentrale historiske nedtegnelser.

Det utvalgte israelsfolket var det sentrale folkeslag med ansvar for gjenoppreisningsarbeidet i tidsalderen fra Abraham, tidsalderen for Guds gjenoppreisningsarbeid. Derfor representerer Det gamle testamente, som beskriver israelsfolkets historie, de sentrale historiske nedtegnelser for denne tidsalderen.

De kristne troende var den sentrale folkegruppe med ansvar for gjenoppreisningsarbeidet i tidsalderen fra Jesus, tidsalderen for forlengelsen av Guds gjenoppreisningsarbeid. Derfor representerer kristendommens historie de sentrale historiske nedtegnelser for denne tidsalderen.

 

Tidsalderen for Guds gjenoppreisningsarbeid og tidsalderen for forlengelsen av Guds gjenoppreisningsarbeid

Parall 2Etter at Jakob og hans 12 sønner og familie på 70 hadde dratt til Egypt i den 400 år lange epoken med slavearbeid der, ble deres etterkommere mishandlet på en grusom måte av egypterne for å gjenoppreise ved å gjøre ting godt igjen 400-årsperioden som var blitt invadert av Satan pga. Abrahams mislykkede ofring. Epoken med slavearbeid i Egypt ble, ved å gjøre ting godt igjen, gjenoppreist av dens substansielle parallelle epoke, epoken med forfølgelse i Romerriket, der de 12 apostlene og de kristne som fulgte Jesus, opplevde en grusom forfølgelse.

Den 400 år lange Dommernes epoke, der dommere ledet Israel, ble gjenoppreist, ved å gjøre ting godt igjen, av epoken der den kristne kirke ble ledet av patriarker. Patriarkene hadde oppgaver som lignet på dommernes.

I det forente kristne rikes epoke måtte profeter, prester og konger utføre sine respektive lederoppgaver basert på hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid. I det kristne rikes epoke, som ved å gjøre ting godt igjen gjenoppreiste det forente rikes epoke, skulle ledere av munkeordener, paver og konger lede det «andre Israel».

På en lignende måte som det forente rike ble delt i nord- og sørriket, ble det kristne rike delt i Østfrankerriket og Vestfrankerriket.

Epoken med jødefolkets babylonske eksil og hjemkomst ble ved å gjøre ting godt igjen gjenoppreist av den 210 år lange epoken med pavens eksil og «hjemkomst».

I forberedelsesperioden for Messias’ komme etter at jødefolket hadde vendt tilbake til Jerusalem, skulle det ta 400 år før Jesus kom. På samme måte måtte de kristne gå gjennom en 400 år lang forberedelsesperiode for Messias’ annet komme etter at paven var vendt tilbake til Roma, før de kunne ta imot Gjenkomstens Herre.

Les videre