Moses – hovedpkt 4 2017-07-15T07:02:49+00:00

Det tredje forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon

 

På grunn av folkets feilslåtte førti dager med speiding måtte de ut på en ørkenvandring på førti år, ett år for hver dag de speidet, helt til de kom tilbake til Kadesj-Barnea.

For Moses dreide disse førti årene seg om å gjenopprette, ved å gjøre ting godt igjen, trosfundamentet for det tredje forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon. Derfor måtte Satan utskilles. Han hadde nemlig invadert trosfundamentet for det andre forsøket.

Moses aktet og æret tabernaklet med tro og lojalitet hele tiden mens de vandret omkring i ørkenen. Da de kom tilbake til Kadesj-Barnea etter førti år, var trosfundamentet opprettet for det tredje forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon.

Dermed kvalifiserte han seg til å inneha abel-posisjonen for den konkrete offergaven for det tredje forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon.

 

Det konkrete fundamentet

 

Ved å akte og ære tabernaklet med tro og lojalitet og ved å følge Moses inn i Kanaan skulle israelittene opprette et konkret fundament for det tredje forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon.

For å iverksette Guds plan for å komme i gang basert på klippen ba Gud Moses å slå på klippen med staven sin for at klippen skulle gi fra seg vann folket kunne drikke.

Men da Moses hørte hvordan folket klaget og skyldte på ham, ble han rasende. Han greide ikke å kontrollere sitt temperament og slo på klippen to ganger, ikke én gang, slik Gud hadde instruert. Dette gjorde at Satan kunne invadere.

Dermed mislyktes planen Gud iverksatte for å komme i gang.

Derfor fikk ikke Moses lov til å gå inn i Kanaan. Moses døde 120 år gammel i Moabs land.

 

Det konkrete fundamentet med Josva i den sentrale rolle

 

Gud innsatte Josva som Moses sin arvtaker.

Josva sendte to menn for å spionere i den befestede byen Jeriko. Da de var ferdige og kom tilbake, rapporterte de to spionene: «Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der, skjelver av frykt for oss.»

Den yngre generasjon israelitter, de som var blitt født under ørkenvandringen, trodde alle på spionrapportene. Derfor lyktes planen Gud iverksatte for å komme i gang.

Etter feiringen av påskefesten marsjerte de mot Jeriko. I sju dager marsjerte de rundt byen. På den sjuende dagen satte Josva og folket i et kraftig rop, og Jerikos murer styrtet sammen.

Israelittene la deretter Kanaan under seg ved å beseire 31 konger.

Slik ble det lagt et konkret fundament for det tredje forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon.

 

Fundamentet for Messias

 

Dermed ble det nasjonale fundamentet for Messias opprettet.

Men på den tiden hadde den falne menneskeheten allerede etablert mektige kongeriker med Satan i en sentral rolle, f.eks. Egypt. Disse motarbeidet Guds gjenoppreisningsarbeid. Av den grunn kunne ikke Messias komme før et selvstendig kongerike ble opprettet på Guds side.

Etter at den yngre generasjon israelitter var gått inn i Kanaan, mistet også de troen. Derfor ble Guds gjenoppreisningsarbeid igjen forlenget og opplevde mange tilbakeslag, slik at Messias ikke kunne komme før på Jesu tid.

Les videre