Moses – hovedpkt 3 2017-07-15T06:58:03+00:00

Det annet forsøk på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon

 

Basert på sine førti år i villmarken i Midjan la Moses et nytt fundament med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti. På den måten kunne han gjenoppreise trosfundamentet for det andre forsøket på å gjenoppreise Kanaan.

Planen Gud iverksatte for å komme i gang med det andre forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon, besto i å gi Moses evnen til å produsere tre mirakler og ti plager, som han kunne ramme egypterne med.
Da israelittene så miraklene og plagene, fikk de tro på Moses og fulgte ham. Derfor kom det andre forsøket på å gjenoppreise Kanaan i gang.

Et konkret fundament på det nasjonale plan ville imidlertid ikke bli opprettet hvis israelsfolket ikke adlød Moses og tillitsfullt fulgte ham gjennom hele perioden som ferden gjennom ørkenen ville ta, helt til de kunne gå inn i Kanaan.

 

Steintavlene, tabernaklet og paktens ark – betydning og hensikt

 

Da israelsfolket nådde Sinai-ørkenen, fastet Moses førti dager på Sinai-fjellet. Under fasten mottok han de to steintavlene og instrukser for paktens ark og tabernaklet fra Gud.

De to steintavlene var uttrykk for at Adam og Eva symbolsk var blitt gjenoppreist, og at en dag Jesus og Den hellige ånd ville komme. Tabernaklet manifesterte Jesus symbolsk, mens paktens ark i videste forstand var et mikrokosmos av hele det store makrokosmos, dvs. både den fysiske og åndelige verden. På et snevrere plan var paktens ark et mikrokosmos av tabernaklet.

Israelittene mistet sin tro gjentatte ganger under ørkenvandringen. Til slutt var det fare for at selv Moses ville oppføre seg på en troløs måte.

For å løse dette problemet måtte Gud skape et trosobjekt som ikke forandret seg, selv om mennesket gjorde det.

Tabernaklet representerte Jesus. Derfor måtte et fundament for tabernaklet legges, på samme måte som fundamentet for Messias må etableres før Messias kan komme.

 

Guds gjenoppreisningsarbeid med tabernaklet i den sentrale rolle

 

Da Moses avsluttet sin 40-dagers faste på Sinai-fjellet, mottok han fra Gud to steintavler med de ti bud innskrevet.

Men da han så folkets mangel på tro, ble Moses rasende og knuste steintavlene. På den måten mislyktes det første forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet.

Moses fastet på nytt i 40 dager og netter og mottok igjen de ti bud på to steintavler.

Da Moses kom ned igjen fra fjellet med steintavlene, støttet endelig folket ham. De aktet og æret også paktens ark og bygde tabernaklet. Således kom det andre forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet i gang i Sinai-ørkenen.

Men folket mistet igjen sin tro, og det andre forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet ble også invadert av Satan. Derfor måtte det nå et tredje forsøk til.

 

Det tredje forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet og hvordan det andre forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon feilet

 

40 dager med speiding i Kanaan var betingelsen Gud ga folket for et tredje forsøk på å gjenoppreise, ved å gjøre ting godt igjen, et fundament for tabernaklet.

Med unntak av Josva og Kaleb vendte imidlertid alle tilbake fra speidingen med troløse rapporter.

Da folket hørte disse rapportene, kom deres nag til Moses åpenlyst til uttrykk som bebreidelser. De mistet atter en gang sin tro, slik at også det tredje forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet ble invadert av Satan.

Samtlige tre forsøk på å opprette et fundament for tabernaklet var nå blitt invadert av Satan. Derfor ble det ikke lagt et konkret fundament i det andre forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon. Av den grunn ble hele det andre forsøket på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon en fiasko. Dette forsøket skulle ha vært en 21-måneders ørkenvandring.

En mye lengre vei ble nå nødvendig: En 40-års ørkenvandring.

Les videre