Moses – hovedpkt 2 2017-07-15T06:48:20+00:00

Det første forsøk på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon

 

For at Moses skulle kunne bli den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet og samtidig kvalifisere seg til å lede israelsfolket ut av Egypt, måtte han først som individ opprette en godtgjørelsesbetingelse for å arve folkets 400 år lange godtgjørelsesperiode. Derfor måtte han legge et fundament med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti.

For å oppnå dette ble Moses brakt inn i faraos slott, sentrum i Satans verden. Der levde han i førti år i samsvar med Guds ord. Dermed opprettet han fundamentet med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti.

På den måten gjenoppreiste Moses trosfundamentet ved å gjøre ting godt igjen.

 

 

 

Det konkrete fundamentet

 

Israelsfolket, i kain-posisjon, skulle tillitsfullt ha fulgt og adlydt Moses, som hadde etablert abel-posisjonen. Hvis han hadde innviet dem i Guds vilje, og folket hadde utbredt det gode, ville de ha lagt et konkret fundamentet på det nasjonale plan.

Planen Gud iverksatte for å komme i gang, begynte med at Moses slo i hjel en egypter.

Da Moses så en egypter mishandle en hebreer, ble Moses sin kjærlighet for sitt folk for sterk, og han slo i hjel egypteren.

Men israelsfolket misforsto Moses og anga ham. Da farao hørte om det som var skjedd, ville han drepe Moses. Derfor flyktet Moses ut i villmarken i Midjan.

Av den grunn ble ikke det ikke lagt et konkret fundament. Det første forsøk på å gjenoppreise Kanaan som en nasjon ble en fiasko.

Les videre