Moses – hovedpkt 1 2016-11-24T13:02:47+00:00

MOSE OG JESU ROLLE I GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID

 

GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID MED MOSES I DEN SENTRALE ROLLE

 

Måten Jakob og Moses gikk fram på, og grunnen til at Jesus fulgte samme mønster

 


Gjennom Jakob og Moses viste Gud hvilken vei Jesus senere måtte ta for å frelse menneskeheten.

Det endelige mål med Guds gjenoppreisningsarbeid blir realisert når mennesket oppfyller sin del av ansvaret for å få Satan til frivillig å underkaste seg og akseptere menneskets herredømme over seg.

Jesus, som Messias og menneskets sanne stamfar, åpnet selv veien vi må gå for å få Satan til å underkaste seg, og har siden inspirert troende til å følge sitt eksempel.

Men Satan, som ikke en gang var ydmyk nok til å underkaste seg Gud, hadde slett ingen grunn til å underkaste seg Jesus. Derfor viste Gud gjennom Jakob og Moses et mønster på hvordan Jesus måtte gå fram for å få Satan til å underkaste seg.

 

Moses sin fremgangsmåte viste på forhånd hvordan Jesus måtte gå fram

 

Ved hjelp av under og tegn ledet Moses det utvalgte israelsfolket ut av Egypt, som representerte Satans verden. Han loste dem over Rødehavet, og de vandret omkring i ødemarken før de gikk inn i Kanaan, landet Gud hadde lovet dem.

Dette viste på forhånd hvordan Jesus måtte gå fram. Ved hjelp av under og tegn ville han en dag frelse kristne fra et syndig liv og lose dem trygt gjennom denne verden. Etter et liv i en gudsforlatt, gold verden vil de en dag kunne gå inn i det opprinnelige paradis Gud har lovet oss og skapt oss for å leve i.

Både Moses og Jesus sin gjenoppreisningsvei ble forlenget tre ganger på grunn av folkets mangel på tro.

Les videre