Messias’ komme – hovedpkt 2 2016-11-24T13:02:47+00:00

Begrenset frelse fra Jesu soning på korset for våre synder
og Det annet komme

 

Hvis Jesus ikke var blitt korsfestet, ville han ha fullført både det åndelige og fysiske aspektet ved Guds frelsesarbeid. Da Jesus ble utlevert for å bli korsfestet, ble hans fysiske kropp utsatt for Satans angrep, og Jesus ble drept. Derfor kan ikke kristne oppnå fysisk frelse.

Jesus la imidlertid grunnlaget for åndelig frelse ved å lykkes i å opprette et seierrikt fundament for oppstandelse, basert på sin soning for våre synder på korset. Siden Jesu oppstandelse har derfor kristne nytt godt av åndelig frelse, men ikke fysisk frelse.

Messias’ annet komme må derfor finne sted her på Jorden for å fullføre hensikten med Guds frelsesarbeid både åndelig og fysisk.

Døperen Johannes sin mangel på tro

 

Jødefolket på Jesu tid ventet på Elia. Gud hadde nemlig lovet at Elia ville komme tilbake før Messias kom.

Jesus bar vitne om at døperen Johannes representerte selve fullbyrdelsen av profetien om Elias annet komme.

Jødefolket viste den største respekt for døperen Johannes. Ikke så rent få så til og med på ham som Messias.

Hadde døperen Johannes bekreftet at han var Elia, slik Jesus hadde sagt, ville hele jødefolket uten tvil ha trodd Johannes og kommet til Jesus i flokk.

Men døperen hadde ikke den nødvendige forståelse av hvordan Gud arbeidet, noe som førte til at han benektet at han var Elia. Dette ble hovedgrunnen til at jødefolket forkastet Jesus.

Dermed forstår vi at det hovedsakelig var på grunn av døperen Johannes at Jesus måtte dø på korset.

Les videre