Messias’ komme – hovedpkt 1 2017-07-15T06:22:03+00:00

MESSIAS

 

Jesus kom som Messias for å opprette himmelriket her på jorden.

Førte Jesu soning på korset for våre synder til at de som hengivent trodde på ham, kunne gjenvinne den opprinnelige naturen mennesket ble skapt med, og bygge himmelriket her på jorden?

1.  Opp gjennom hele den kristne historie har det ikke vært en eneste én som levde et liv uatskillelig forent med Gud, uansett hvor hengivent vedkommende trodde på Jesus.

2.  Det har aldri vært en eneste troende som ikke trengte å bli befridd fra synd. Alle var nødt til å be og ha et engasjert trosliv.

3.  Uansett hvor hengivent foreldrene tror på Jesus, går arvesynden i arv til barna.

Vi forstår da at Jesu soning på korset for våre synder ikke var fullgod betaling for arvesynden og gjorde det heller ikke mulig for de troende å fullstendig gjenvinne den opprinnelige naturen mennesket ble skapt med.

Var døden på korset det Gud aller helst ville med Jesus?

 


Hvis vi tar utgangspunkt i Apostlenes ord og gjerninger, ser vi at de alle som én var rammet av sorg og var oppbrakte over Jesu død.

Hvis vi tar utgangspunkt i hvordan Gud hadde arbeidet forut for Jesu komme, ser vi at Gud kalte det utvalgte israelsfolket fra Abrahams etterkommere. Gud beskyttet og oppdro dem. Til tider tuktet han dem med prøvelser. Han fikk dem til å bygge tabernaklet og tempelet. Alt dette var for å forberede dem til å ta imot Jesus med åpne armer.

Jesu egne ord og gjerninger var ment å få folket til å tro at han var Messias.

Jødenes lidelser etter Jesu korsfestelse kan betraktes som følgene av det tragiske feiltrinnet deres forfedre gjorde da de dømte Messias, sin æresgjest, til døden og dermed forhindret at Guds gjenoppreisningsarbeid ble fullført.

Basert på de faktiske forhold nevnt ovenfor kan vi forstå at Jesus døde på korset som en følge av datidens jødefolks uvitenhet og mangel på tro på Jesus, ikke som et nødvendig resultat av noe Gud hadde forutbestemt.

Guds åpenbare hensikt med det utvalgte israelsfolket, som han hadde ledet gjennom all slags vansker siden Abrahams tid, var å sende det en Messias og bygge et evig himmelrike på jorden.

Men ikke lenge etter Jesu død på korset ble jødefolket spredt for alle vinder. Jødene har lidt undertrykkelse og forfølgelse. I tillegg har mange kristne måttet gå korsets vei som sin del av soningen for den kollektive synd menneskehetens mord av Jesus utgjorde.

Les videre