Kristologi – hovedpkt 3 2016-11-24T13:02:47+00:00

Jesus og Den hellige ånd og gjenfødelse

 


Jesus sa at med mindre man blir «født på ny», kan man ikke se Guds rike (Joh 3,3). Hvorfor må mennesket bli «født på ny»?

Adam og Eva falt og ble menneskehetens onde foreldre. Derfor satte de det ondes barn til verden.

Derfor må det falne menneske bli «født på ny» som det godes barn uten arvesynden.

Jesus kom som Sann far for at det ondes sønner og døtre skulle bli «gjenfødt» som det godes sønner og døtre, uten arvesynd. Den hellige ånd kom som Sann mor.

Åndelig gjenfødelse gjennom Jesus og Den hellige ånd

 

Når vi blir inspirert av Den hellige ånd (1. Kor 12,3) og tror på Jesus som Frelser,
da begynner vi ved hjelp av Jesus og Den hellige ånd å motta kjærligheten fra åndelige Sanne foreldre.

Ved hjelp av en slik kjærlighet blir den troende fylt med nytt liv,
og ens åndelige jeg blir gjenfødt som et nytt åndelig jeg.

Dette er åndelig gjenfødelse.

Treenighetslæren

 

For å realisere Guds skapelseshensikt må Jesus og Den hellige ånd danne et grunnlag med fire posisjoner, med Gud som sentrum.

Gud, Jesus og Den hellige ånd blir da ett med hverandre, og dette er treenigheten.

Med Gud som midtpunkt dannet Jesus og Den hellige ånd et åndelig grunnlag med fire posisjoner. Dermed oppfylte de bare åndelig oppgaven til Sanne foreldre.

Jesus må komme igjen fysisk og finne sin brud, slik at menneskeheten får Sanne foreldre både åndelig og fysisk, og en konkret treenighet blir dannet her på jorden, med Gud som midtpunkt. Da vil falne mennesker bli gjenfødt både åndelig og fysisk og få arvesynden fjernet, slik at de blir i stand til å danne konkrete treenigheter her på jorden, med Gud som midtpunkt.

Se videoen «Gjenfødelse»

Les videre