Kristologi – hovedpkt 2 2016-11-24T13:02:47+00:00

Er Jesus identisk med Gud?

 

Da Filip ba Jesus om å få se Gud, svarte Jesus: «Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg?» (Joh 14, 9-10).

Basert på slike skriftsteder har mange kristne trodd at Jesus er Gud, Skaperen.

Jesus kan godt kalles Gud, ettersom han, som et fullkomment menneske, som har realisert skapelseshensikten, er ett med Gud og har en guddommelig natur. Likevel er Jesus ikke identisk med Gud.

Kroppen kan betraktes som et fysisk uttrykk for sinnet, men er ikke identisk med sinnet. På samme vis kan Jesus betraktes som et levende uttrykk for Gud uten å være identisk med Gud.

 

Jesus og det falne menneske

 

  1. Jesu verdi tilsvarer den et fullkomment menneske har, som har realisert skapelseshensikten. Derfor er han kvalifisert til å råde over det øvrige skaperverk (skaperverket utenom mennesket), inkludert englene.
  2. Jesus var uten arvesynd og dermed også uten betingelser til å kunne bli invadert av Satan.
  3. Jesus hadde en inngående forståelse av Guds vilje og hjerte.
  4. Jesus opplevde Guds hjerte som sin egen virkelighet i sitt hverdagsliv.

 

  1. Det falne menneske har på ingen måte samme verdi som et fullkomment menneske, som har realisert skapelseshensikten. Det falne menneske har falt ned på et så lavt nivå at det setter englene høyere enn seg selv, selv om de ble skapt for å stå under mennesket.
  2. Det falne menneske har arvesynd og er derfor i en forfatning som gjør at det kan bli invadert av Satan.
  3. Det falne menneske er ikke i stand til å forstå Guds vilje og hjerte. I beste fall kan det bare være snakk om en høyst fragmentert forståelse.

Så lenge det forblir i sin falne tilstand, er mennesket praktisk talt et verdiløst vesen.

Men hvis det falne menneske blir gjenfødt gjennom Jesus, Den sanne forelder, får arvesynden fjernet og blir det godes sønn/datter, blir det gjenoppreist til å bli som Jesus, et fullkomment menneske, som realiserer hensikten med skapelsen.

Les videre