Kristologi – hovedpkt 1 2016-11-24T13:02:47+00:00

KRISTOLOGI

 

Kristologi omfatter blant annet treenighetslæren, som dreier seg om forholdet mellom Gud, Jesus og Den hellige ånd, og gjenfødelseslæren, som handler om forholdet mellom Jesus, Den hellige ånd og det falne menneske.

Fram til i dag har disse temaene vært omgitt av en strid som ingen har funnet løsningen på. Dette har skapt, og fortsetter å skape, ikke rent lite forvirring både i kristen doktrine og det kristne trosliv.

Nøkkelen til å skjære gjennom all forvirringen på disse områdene er å først forstå verdien mennesket opprinnelig ble skapt for å ha.

Verdien til et menneske som har realisert skapelseshensikten

 

Et fullkomment menneske, som har realisert skapelseshensikten:

1. Får en guddommelig verdi, like stor som den Gud har.

2. Er et unikt vesen selv i en makrokosmisk sammenheng, dvs. både i den fysiske og den åndelige verden.

3. Har samme verdi som hele den fysiske og den åndelige verden.

Jesus og et menneske som har realisert skapelseshensikten

 

Menneskehetens historie er historien om Guds enorme gjenoppreisningsarbeid, som har som mål å opprette himmelriket på jorden ved å gjenvinne «livets tre», som var gått tapt i Edens hage (1. Mos 3,24; Åp 22,14)

Derfor er den fullkomne Adam, som «livets tre» i Edens hage er et symbol på, og Jesus, som «livets tre» i Johannes åpenbaring er et bilde på, identiske i den forstand at de begge er menn som realiserer skapelsesidealet.

Et fullkomment menneske har samme guddommelige natur som Gud. Et fullkomment menneske er et unikt vesen selv i en kosmisk sammenheng, dvs både i den fysiske og den åndelige verden. Et fullkomment menneske har i tillegg samme verdi som hele den fysiske og den åndelige verden. Et slikt menneske har altså den høyest tenkelige verdi. Uansett hvor stor verdi Jesus har, kan han umulig ha en verdi større enn et menneske som har realisert skapelseshensikten (1. Tim 2,5).

Les videre