Jesus – hovedpkt 3 2017-07-15T07:53:46+00:00

Det tredje forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan

Det åndelige trosfundamentet og det åndelige konkrete fundamentet

Etter at Jesus sin kropp ble det nødvendige sonoffer gjennom korsfestelsen, måtte han på det åndelige plan selv påta seg det som egentlig hadde vært oppgaven til døperen Johannes. I 40-dagers perioden etter oppstandelsen la han det åndelige fundamentet for atskillelse fra Satan, basert på tallet 40.

Dermed gjenopprettet Jesus på det åndelige plan trosfundamentet for den åndelige del av det tredje forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan.

Den oppstandne Jesus samlet disiplene, som var blitt spredt for alle vinder. Åndelig ble han et konkret uttrykk for paktens ark, tabernaklet og steintavlene. Han ga disiplene evnen til å demonstrere tegn og fremføre mirakler. På den måten ble Guds plan for å komme i gang iverksatt.

Disiplene, i kain-posisjon, trodde på og fulgte den oppstandne Jesus hengivent. Slik la de godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne naturen og dermed på det åndelige plan gjenopprette et konkret fundament.

 

Fundamentet for Messias på det åndelige plan

Disiplene la et konkret fundament på det åndelige plan og dermed også fundamentet for Messias, også på det åndelige plan.

På dette grunnlaget kunne Jesus innta posisjonen som åndelig Messias etter først å ha vært den som hadde oppgaven til døperen Johannes på det åndelige plan. Han kunne da gjenoppreise Den hellige ånd, som sammen med Jesus ble åndelige Sanne foreldre, slik at arbeidet med å gi menneskeheten åndelig gjenfødelse kunne begynne.

Ved å tro på og tjene og støtte den oppstandne Jesus, som står på det åndelige fundamentet for Messias, er kristne bare i stand til å oppnå gjenoppreisningen av et åndelig «Kanaan».

Men enhver kristen persons fysiske kropp befinner seg i samme posisjon som Jesu fysiske kropp, som gjennom korsfestelsen ble utsatt for Satans angrep. Kristne har av den grunn fremdeles arvesynden og må derfor gå en vei der de på nytt blir atskilt fra Satan for å forberede seg til Gjenkomsten.

 

Hvordan et konkret «Kanaan» blir gjenoppreist sentrert om Gjenkomstens Herre

Gjenkomstens Herre må realisere himmelriket her på jorden. Når han kommer, må han opprette den nødvendige konkrete fremgangsmåte og rent konkret gå veien som til nå har gjenoppreist et åndelig «Kanaan». Derfor må han bli født her på jorden som et barn.

Gjenkomstens Herre kommer ikke til å dø uten å realisere hensikten med Guds enorme gjenoppreisningsarbeid, den samme hensikt Gud ville skulle ha blitt realisert ved Messias’ første komme. Grunnen er at Gud kommer til å lykkes tredje gang. Første gang Gud ville realisere denne hensikten var gjennom Adam, andre gang gjennom Jesus. Tredje forsøk er gjennom Gjenkomstens Herre.

I tillegg har det 2000 år lange åndelige gjenoppreisningsarbeidet som Gud har utført siden Jesus, produsert den demokratiske tidsalder for å kunne skape en samfunnsstruktur som gir Gjenkomstens Herre beskyttelse.

Gjenkomstens Herre kommer konkret til å opprette fundamentet for Messias i overensstemmelse med planen Gud har iverksatt for å komme i gang basert på Guds ord. På det grunnlaget vil hele menneskeheten gjennom en innpodingsprosess, som omfatter både det åndelige og det fysiske, få arvesynden fjernet og bli gjenoppreist som Guds barn i en arvelinje som stammer direkte fra ham.

Gjenkomstens Herre vil først konkret gjenoppreise fundamentet for Messias på familieplan og så ekspandere det til slektsnivå, samfunnsplan, nasjonalt, globalt og makrokosmisk plan. Dette grunnlaget må han bygge videre på helt til himmelriket blir opprettet.

Les videre