Jesus – hovedpkt 2 2017-07-15T07:43:52+00:00

Det andre forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan

 

Trosfundamentet som døperen Johannes hadde opprettet i det første forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan, ble invadert av Satan. Derfor måtte Jesus selv ta over oppgaven til døperen Johannes og gjenoppreise trosfundamentet ved å gjøre ting godt igjen. Slik begynte det andre forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan.

Da Jesus fastet 40 dager i ødemarken og gikk gjennom tre fristelser og således ble atskilt fra Satan, var det for å gjenoppreise trosfundamentet ved å gjøre ting godt igjen. Under slike omstendigheter ba Jesus Peter å ikke fortelle jødefolket at Jesus var Messias (Matt 16,20).

 

Det konkrete fundamentet og hvordan det andre forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan mislyktes

 

Jesus var selve inkarnasjonen av paktens ark, tabernaklet, steintavlene og de ti bud. Basert på Jesu egne ord og mirakler iverksatte Gud sin plan for å komme i gang med det andre forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan.

Hvis jødefolket, som var i kain-posisjon, hadde trodd på Jesus og støttet og fulgt ham, ville det ha blitt gjenoppreist et konkret fundament. Dermed ville også fundamentet for Messias ha blitt dannet.

Men på grunn av jødefolkets manglende tro på ham ble Jesus nødt til å gå korsets vei. Dermed ble det ikke lagt et konkret fundament for det andre forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan. Derfor ble heller ikke fundamentet for Messias opprettet, og det andre forsøket på å gjenoppreise «Kanaan» på verdensplan mislyktes.

Les videre