Grunnlaget – hovedpunkt 3 2016-11-24T13:02:47+00:00

Gud gjenoppreisningsarbeid med Abrahams familie i den sentrale rolle

 

Trosfundamentet

 

Den gang Abrahams familie hadde den sentrale rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid, var Abraham selv den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet.

Gud ba Abraham ofre duer, en vær og en kvige. Disse representerte betingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet (1. Mos 15,9).

Disse tre slags symbolske offergaver symboliserte hele det store makrokosmos (både den fysiske og den åndelige verden), som når sin fullkommenhet gjennom en vekstprosess på tre stadier.

 

Hvordan gjennomførte Abraham den symbolske ofringen?

 

Abraham unnlot imidlertid å dele duene i to. Derfor slo rovfugler ned på de døde dyrene. Abraham måtte jage rovfuglene vekk.

Resultatet ble at Satan fikk bekreftet at offergaven egentlig tilhørte ham.

Fordi Abraham mislyktes med sin symbolske offergave, ble også alle betingelser som Gud ville gjenoppreise ved hjelp av offergaven, ved på den måten å gjøre ting godt igjen, en fiasko.

Resultatet ble at Abrahams etterkommere måtte trelle i 400 år i Egypt. Guds gjenoppreisningsarbeid med Abraham i den sentrale rolle ble forlenget gjennom de tre generasjonene Abraham, Isak og Jakob.

Abrahams ofring av Isak

 

Etter Abrahams fiasko med sin symbolske offergave ga Gud ham en ny sjanse ved å be ham ofre sin egen sønn, Isak, som et brennoffer.

Hvorfor kunne Gud bruke Abraham igjen?

  1. Guds gjenoppreisningsarbeid med Abraham i den sentrale rolle representerte Guds tredje forsøk på å lage et fundament for Messias. Tallet tre er tallet for fullførelse. Derfor fantes det en betingelse i Guds prinsipper til å kunne fullføre gjenoppreisningsarbeidet på Abrahams tid.
  2. Satan tilranet seg to generasjoner da han invaderte både Adam og hans sønn Kain. Derfor, i samsvar med prinsippene for gjenoppreisning ved å gjøre ting godt igjen, ble Gud i stand til å arbeide for å ta tilbake to generasjoner: Abraham og hans sønn Isak.
  3. Abraham hadde feilet. Men basert på en historisk betingelse, nemlig at Abel og Noah med et trofast hjerte hadde lykkes med sine symbolske offergaver, kunne Gud likevel gi Abraham en ny sjanse til å komme med et symbolsk offer.

Hvordan ofret Abraham Isak?

 

Med en absolutt tro fulgte Abraham ydmykt Guds instrukser og var klar til å drepe Isak.

Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre Isak. Men Guds engel ropte til Abraham: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud.»

Det hjerte Abraham demonstrerte da han ble konfrontert med Guds vilje, sammen med hvordan han handlet basert på en absolutt tro, lydighet og lojalitet overfor Gud, gjorde at Abraham kunne stå i en posisjon der han allerede hadde drept Isak. Derfor ble Abraham i stand til å atskille Satan fullstendig fra Isak.

Fordi Abraham lyktes i å ofre Isak, kunne Guds gjenoppreisningsarbeid i Abrahams familie utvikle seg videre basert på Isak. På den måten overtok Isak Abrahams oppgave. Isak lyktes med sin symbolske offergave og gjenoppreiste dermed trosfundamentet ved å gjøre godt igjen det som var gått galt.

Les videre