Grunnlaget – hovedpkt 4 2017-07-15T06:44:41+00:00

Det konkrete fundamentet

 

For å legge fundamentet for Messias basert på Isaks familie måtte det først legges et konkret fundament. Derfor måtte Isaks sønner Esau og Jakob atskilles og plasseres i henholdsvis Kains og Abels posisjon. Slik skulle de opprette godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne natur og komme med en konkret offergave.

Da Jakob vendte tilbake til Kanaan fra Karan, mottok Esau ham med åpne armer. Derfor kunne de opprette godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne natur.

Horisontalt, i Isaks familie, gjenoppreiste deres seier, ved å gjøre ting godt igjen, for første gang menneskehetens lange vertikale historie siden Adam, der Gud hele tiden hadde arbeidet for å gjenoppreise det konkrete fundamentet ved å gjøre godt igjen det som var gått galt.

Fundamentet for Messias

 

Med Isaks familie i den sentrale rolle ble for første gang fundamentet for Messias dannet.

På Abrahams tid hadde imidlertid den falne menneskeheten allerede dannet nasjoner med Satan som sentrum, og som lett kunne overmanne Abrahams familie. Messias kunne derfor umulig komme på den tiden. Først måtte fundamentet ekspanderes til å bli en egen nasjon. Bare da kunne Messias trygt komme.

Jakobs familie, med Josef i den sentrale rolle, dro nå til Egypt. Der gikk de gjennom en 400 år lang godtgjørelsesprosess for å legge et fundament på det nasjonale plan.

Les videre