Grunnlaget – hovedpkt 2 2017-07-15T06:39:31+00:00

Guds gjenoppreisningsarbeid med Noahs familie i den sentrale rolle

 

Den gang Noahs familie hadde den sentrale rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid, var Noah selv den sentrale person, som skulle gjenoppreise trosfundamentet.

Det som representerte Noahs betingelse for å gjenoppreise trosfundamentet, var arken. Den representerte betingelsen for å gjenoppreise, ved å gjøre godt igjen, både den fysiske og den åndelige verden, som begge var blitt forært til Satan på grunn av Adams fall. Arken symboliserte en ny himmel og en ny jord.

Etter at arken var ferdigbygd, dømte Gud verden i form av en 40-dagers syndeflod. Hensikten var å rydde av veien alle mennesker som fulgte Satan, for å skape en familie som fulgte Gud og hadde et forhold bare til Gud, og ikke til Satan.

Gjennom den 40-dager lange dommen etablerte Noahs familie arken som et offer Gud kunne akseptere, og gjenoppreiste dermed trosfundamentet ved å gjøre godt igjen det som var gått galt.

Det konkrete fundamentet

 

Noahs sønner Sem og Kam hadde samme posisjoner som henholdsvis Kain og Abel. Hvis de hadde lykkes med den konkrete offergaven og opprettet godtgjørelsesbetingelsen for å fjerne den falne natur, ville det ha blitt lagt et konkret fundament.

For å komme med en konkret offergave måtte Kam, sønn nummer to, først bli den sentrale person for den konkrete offergaven. Derfor måtte han kvalifisere seg til å inneha Abels posisjon.

For å kunne det måtte Kam bli uatskillelig ett i sitt hjerte med Noah, som hadde lykkes med den symbolske offergaven.

Ifølge 1. Mos 9,20-26 følte Kam ikke bare skam da han så Noah ligge naken i teltet, men egget også opp sine brødre, Sem og Jafet.

Kams handling da han følte skam over å se sin fars nakne kropp, lignet på Adams og Evas handling da de skjulte seg og dekket sine private deler like etter syndefallet. Kams syndige handling skapte en betingelse for Satan til å kunne invadere.

Kam mislyktes av den grunn i å kvalifisere seg, ved å gjøre godt igjen, til Abels posisjon for å kunne komme med den konkrete offergaven.

Det kunne derfor ikke opprettes et konkret fundament, og Guds gjenoppreisningsarbeid ble derfor ikke fullført i Noahs familie.

Les mer