Grunnlaget – hovedpkt 1 2017-07-15T06:34:15+00:00

Guds gjenoppreisningsarbeid med Adams familie i den sentrale rolle

 

Adams familie skulle legge godtgjørelsesbetingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet og det konkrete fundamentet. Da ville fundamentet for Messias ha blitt opprettet, og på det grunnlaget kunne Adams familie ha tatt imot Messias. Da ville Guds gjenoppreisningsarbeid ha blitt fullført.

For å gjenoppreise trosfundamentet måtte det for det første finnes noe som representerte en betingelse som erstattet Guds ord. Dette var Abels offergave.

For at trosfundamentet skulle kunne gjenoppreises var det dessuten nødvendig med en sentral person. Ifølge Bibelen var det ikke Adam som forberedte offergaver, men Kain og Abel.

Grunnen var at Adam ble opphavet til mennesker med både en god og en ond natur. Derfor måtte Gud «dele» Adam i to, nemlig hans to sønner, som var henholdsvis det godes og det ondes konkrete representanter. For å ofre ble de så plassert i posisjoner der de hadde et forhold til henholdsvis Gud og Satan.

Abel ofret helt i samsvar med Guds vilje. Således ble trosfundamentet opprettet.

Det konkrete fundamentet

 

For at et konkret fundament skulle bli lagt i Adams familie, måtte Kain opprette en godtgjørelsesbetingelse for å fjerne sin falne natur ved å adlyde og underkaste seg Abel. Da ville Gud gladelig ha kunnet akseptere Kains offergave.

Kain slo imidlertid Abel i hjel. Vi fikk med andre ord dermed en repetisjon av erkeengelens synd da han fikk mennesket til å falle. Kain demonstrerte altså tydelig hovedtrekkene ved den falne natur. Slik ble det ikke lagt et konkret fundament i Adams familie.

Dermed ble Guds gjenoppreisningsarbeid ikke fullført i Adams familie.

Godtgjørelsesbetingelser for å fjerne hovedtrekkene ved den falne natur

 

For å bli kvitt den falne natur må det falne menneske opprette godtgjørelsesbetingelser som representerer den motsatte prosess av den utvikling som produserte den falne natur.

  1. For det første kunne ikke erkeengelen elske Adam. Dermed ble den falne natur til, som består i å ikke kunne se fra Guds synsvinkel. Derfor skulle Kain, i erkeengelens posisjon, ha elsket Abel, i Adams posisjon, og sett på Abel fra samme synsvinkel som Gud.
  2. For det andre tok erkeengelen Adams posisjon, slik at den falne natur som består i å forlate sin egen posisjon, ble dannet. Derfor skulle Kain ha latt Abel bli sin mellommann til Gud og skulle ha mottatt Guds kjærlighet gjennom ham.
  3. For det tredje tok erkeengelen herredømme over Eva og Adam. Dermed oppsto den falne natur som består i å snu opp ned på herredømmet. Derfor skulle Kain ha adlydt og underkastet seg Abel og akseptert Abels herredømme (styre).
  4. For det fjerde fikk erkeengelen Eva, og senere Eva Adam, involvert i sine onde planer. Dermed ble den falne natur til som består i å spre det onde. Derfor skulle Kain ha spredt det gode ved å ha blitt innviet i den gode sides vilje gjennom Abel. Les mer