Gjenoppreisningsprinsippene – hovedpkt 3 2017-07-15T06:28:25+00:00

Fundamentet for Messias

 

For at vi falne mennesker skal bli gjenoppreist til å bli slik mennesket opprinnelig ble skapt for å være, må vi opprette fundamentet for Messias og på det grunnlaget motta Messias og få arvesynden fjernet.

Hva slags godtgjørelsesbetingelse må vi falne mennesker da legge for å opprette fundamentet for Messias? For å få svar på det må vi først forstå prosessen som førte til at Adam mislyktes i å realisere skapelseshensikten. En godtgjørelsesbetingelse må nemlig representere den motsatte prosess.

For det første skulle Adam ha etablert trosfundamentet. Han skulle ha fulgt Guds påbud gjennom hele vekstperioden sin.

For det andre skulle Adam ha etablert et konkret fundament. Basert på trosfundamentet skulle han ha blitt en fullkommen inkarnasjon av Guds ord og oppnådd individuell fullkommenhet og på den måten blitt ett med Gud.

Adam falt imidlertid og mislyktes fullstendig i å realisere skapelseshensikten.

 

Hvordan vi falne mennesker kan legge fundamentet for Messias

 

For å bli gjenoppreist til et nivå der vi kan realisere skapelseshensikten, må vi falne mennesker først, ved å gjøre godt igjen, gjenoppreise trosfundamentet, som de første mennesker mislyktes i å opprette.

Basert på trosfundamentet må vi opprette et konkret fundament. Dermed blir fundamentet for Messias opprettet. På det grunnlaget kan vi motta Messias og få arvesynden fjernet, slik at det blir mulig å bli en fullkommen inkarnasjon av Guds ord.

For å gjenoppreise trosfundamentet er det for det første nødvendig med en sentral person, dernest noe som representerer en betingelse, og i tillegg en godtgjørelsesperiode bestemt av visse tall.

For å opprette et konkret fundament må vi legge en godtgjørelsesbetingelse for å fjerne den falne natur.

Les videre