Gjenoppreisningsprinsippene – hovedpkt 2 2016-11-24T13:02:47+00:00

Gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen

 

Når noe har mistet sin opprinnelige posisjon eller tilstand, er det nødvendig å opprette visse betingelser for å gjenvinne den opprinnelige posisjon eller tilstand.

Å opprette slike betingelser kaller vi å gjøre godt igjen.

Vi kaller selve prosessen der posisjonen eller tilstanden som mennesket opprinnelig ble skapt for å ha, blir gjenvunnet ved å opprette betingelser, gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen.

Vi kaller betingelsene vi oppretter for å gjenoppreise noe ved å gjøre det godt igjen, godtgjørelsesbetingelser.

Vi kaller Guds arbeid for å gjenoppreise mennesket, basert på godtgjørelsesbetingelser, til å bli hva det opprinnelig ble skapt for å være, Guds enorme gjenoppreisningsarbeid ved å gjøre godt igjen.

 

Godtgjørelsesbetingelser

 

Hvor store godtgjørelsesbetingelser må vi opprette?

I enkelte tilfeller blir noe gjenoppreist til sin opprinnelige tilstand ved å opprette betingelser som gjør dette noe godt igjen ved hjelp av noe helt identisk (f.eks. erstatte fullt ut, refundere alt).

I andre tilfeller blir noe gjenoppreist til sin opprinnelige tilstand ved å opprette betingelser som gjør dette noe som gikk tapt, godt igjen ved hjelp av noe av mindre verdi (f.eks. dåp, nattverd).

I en tredje type tilfeller består godtgjørelsesbetingelsen i å gjøre noe godt igjen ved hjelp av noe av større verdi. Dette er tilfelle når vi mislykkes i å opprette en godtgjørelsesbetingelse av mindre verdi. Da må vi nok en gang forsøke å gjenoppreise den opprinnelige tilstanden, denne gangen ved å legge en godtgjørelsesbetingelse av større verdi enn første gang vi forsøkte.

Hvordan går vi så fram for å opprette en godtgjørelsesbetingelse? For å gjenoppreise noe som har mistet sin opprinnelige posisjon eller tilstand, må vi legge en godtgjørelsesbetingelse som representerer den motsatte prosessen av utviklingen som førte til at den opprinnelige tilstand gikk tapt.

Hvem må så opprette godtgjørelsesbetingelser? Vi selv må legge de nødvendige godtgjørelsesbetingelser som vår del av ansvaret.

Les videre