Home/Enhetsprinsippene/Éntimes foredragsmanual med diagrammer/Gjenoppreisningsprinsippene – hovedpkt 1
Gjenoppreisningsprinsippene – hovedpkt 1 2016-11-24T13:02:47+00:00

GJENOPPREISNINGSPRINSIPPENE

Guds enorme gjenoppreisningsarbeid

 

Guds enorme gjenoppreisningsarbeid dreier seg om utviklingen innen Guds arbeid for å gjenoppreise det falne menneske til å bli slik det opprinnelig ble skapt for å være, og der det realiserer skapelseshensikten.

Guds enorme gjenoppreisningsarbeid er samtidig Guds gjenskapelsesarbeid for å realisere selve skapelseshensikten. Derfor er dette arbeidet Gud utfører nødvendigvis basert på hans prinsipper. Av den grunn kaller vi prinsippene som har med Guds enorme gjenoppreisningsarbeid å gjøre, gjenoppreisningsprinsippene.

Det falne menneskes gjenoppreisning og fullkommengjøring

 

Mennesket falt fra toppen av vekststadiet og har siden forblitt under Satans herredømme.

For å gjenoppreise oss mennesker er Gud nødt til å først arbeide for å atskille oss fra Satan. Derfor må vi få arvesynden fjernet.

Av den grunn må vi falne mennesker

  1. først ta en vei der vi blir atskilt fra Satan, for å bli gjenoppreist til toppen av vekststadiet, dvs til den standard Adam og Eva hadde nådd før syndefallet.
  2. På det grunnlaget må vi ta imot Messias og bli gjenfødt, få arvesynden fjernet og på den måten bli gjenoppreist til menneskets opprinnelige tilstand før syndefallet.
  3. Deretter, ved å følge Messias, må vi fortsette vår vekst til modenhet,
  4. slik at vi kan realisere skapelseshensikten.

 

Hva slags posisjon befinner mennesket seg i på grunn av syndefallet?

 

Hvis de første to mennesker var blitt fullkomne, ville livet deres vært preget av et forhold bare til Gud.

Men på grunn av syndefallet dannet de en slekt preget av Satan. Straks syndefallet hadde skjedd, befant de seg i en mellomposisjon, mellom Gud og Satan, slik at Adam og Eva hadde et forhold til både Gud og Satan.

Hvordan skiller så Gud det falne menneske fra Satan?

Det falne menneske beveger seg over på Guds side ved å opprette gode betingelser, og over på Satans side ved å skape onde betingelser.

Les videre