Gjenkomsten – hovedpkt 3 2017-08-07T22:34:53+00:00

Betingelsene som landet der Gjenkomsten skjer, måtte oppfylle

 

dph14-7For å få et levende forhold til Guds hjerte må vi først gå en vei med blod, svette og tårer. Den sørgelige historien til det koreanske folk var den nødvendige vei for et folk utvalgt av Gud.

Et folk med et levende forhold til Guds hjerte må være et fromt og fredelig folk. Det koreanske folk, med sin homogene natur, har så godt som aldri invadert andre land.

Det koreanske folk har av natur et religiøst sinnelag. En lære basert på dyp respekt for det åndelige har siden uminnelige tider stått sterkt. Det samme har dyder som å være lojal, tjene og respektere sine foreldre og ta vare på sin dyd. Folket har alltid aktet og æret slike dyder.

Siden 1300-tallet har det koreanske folk trodd at en rettskaffen konge vil komme til jorden og opprette et tusenårsrike, som alle verdens land vil prise. Dette er det koreanske folks messiasbegrep, som de fikk fra «Cheong gam nok», en profetisk bok.

Troende fra de forskjellige religioner i Korea har mottatt åpenbaringer om at grunnleggeren av deres respektive religioner vil komme tilbake til Korea.

Utallige ganger er Guds ånd kommet til uttrykk gjennom spiritualister som har mottatt åpenbaringer om at Gjenkomsten vil skje i Korea.

Mange har således mottatt tydelige åpenbaringer som sier at Gjenkomstens Herre vil komme til Korea.

 

Nødvendigheten av et felles språk

dph14-8Hvis menneskene ikke hadde falt, men var blitt fullkomne, ville det ha blitt dannet en stor global familie, som er lik et legeme med Gud som hode. Da ville det ikke ha vært noen grunn til at så mange språk ble til her på jorden, slik at vi ikke forstår hverandre.

I en ideell verden som er som en stor familie, som står til tjeneste for Gjenkomstens Herre som sin Far, må det definitivt være et felles språk.

Hvis Messias virkelig kommer tilbake til Korea, blir koreansk menneskehetens «morsmål», som alle folkeslag bør bruke.

På den måten kommer hele menneskeheten til å bruke et felles språk og bli som ett folk, slik at hele verden blir som et eneste stort land.