Gjenkomsten – hovedpkt 2 2016-08-07T23:19:57+00:00

Hvor kommer Messias tilbake?

 

Det er mange troende som, basert på skriftsteder som Åp 7,4, Matt 10,23 og Matt 16,28, tror at Gjenkomsten vil skje blant jødefolket.

Men i Matt 21,33-43 sier Jesus tydelig at  Gjenkomsten ikke ville skje blant jødefolket. Gud vil ta oppgaven de hadde hatt, fra dem og gi den til et annet folk, som bærer Guds rikes frukter, når Gjenkomsten finner sted.

Etter korsfestelsen av Jesus var det utvalgte  folk ikke lenger Abrahams etterkommere, men de kristne, som arvet Abrahams tro.

dph14-5Messias kommer tilbake til et land i Østen

Ifølge Åp 7,2-4 skal den levende Guds segl bli satt på pannen til 144 000 utvalgte i Østen, der solen står opp.

I Åp 14,1-4 leser vi at de 144 000 utvalgte står sammen med og følger Gjenkomsten.

Vi forstår da at landet som skal overta og videreføre Guds arbeid og bære frukt for Gjenkomsten, er et land i Østen.

dph14-6

Landet i Østen er Korea

 

Tradisjonelt når man har snakket om Østens land, har man ment de tre landene Korea, Japan og Kina.

Japan gikk inn i tiden for Gjenkomsten som et totalitært land og forfulgte de kristne i Korea på en grusom måte. Derfor hørte Japan til på Satans side.

Kina var i ferd med å bli et kommunistisk land og hørte derfor til på Satans side.

Korea er derfor landet i Østen der Gjenkomsten vil skje.

Som landet som Messias kommer til, måtte Korea oppfylle flere betingelser.

Les videre