Gjenkomsten – hovedpkt 1 2017-07-15T08:11:53+00:00

DET ANNET KOMME

 

Jesus talte tydeligvis om Gjenkomsten. Men han la til at ingen kjenner til dagen og timen Gjenkomsten skjer (Matt 24,36).

Ifølge Amos 3,7 gjør ikke Gud noe «uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.» Dermed forstår vi at Gud garantert vil vise sine profeter løsningen på gåten om Gjenkomsten før den skjer.

Derfor vil Gud definitivt gi åpenbaringer til de troende som befinner seg i lyset.

 

 

dph14-2Når kommer Messias tilbake?

1. Vi kaller tiden da Messias kommer tilbake, «menneskehetens histories siste dager». Allerede i kapittelet Menneskehetens histories «siste dager» ble det forklart at  vår tid er de såkalte «siste dager». Derfor er nettopp vår tid tiden da Messias kommer tilbake.

2. Messias kommer tilbake på slutten av den 2000 år lange Tidsalderen for forlengelsen av Guds gjenoppreisningsarbeid (Det nye testamentes tidsalder), som ved å gjøre ting godt igjen har gjenoppreist den 2000 år lange Tidsalderen for Guds gjenoppreisningsarbeid fra Abraham til Jesus. Sistnevnte tidsalder er den konkrete parallelle tidsalder til førstnevnte tidsalder.

3. På slutten av første verdenskrig begynte tiden for Gjenkomsten.

dph14-3Hvordan kommer Messias tilbake?

 

I Luk 17,25 sa Jesus om Gjenkomstens Herre: «Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt.»

I Luk 18,8 sier Jesus: «Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Skulle Jesus i bokstavelig forstand komme tilbake på himmelens skyer, ville alle følge og hedre ham.

Jesus forutså at hvis Gjenkomsten ville skje ved at et barn ble født på jorden, ville han sannsynligvis bli forfulgt og fordømt som en vranglærer og gå gjennom mye lidelse. Derfor sa Jesus at han kommer til å «bli forkastet av denne slekt» (Luk 17,25).

Derfor vil Gjenkomsten skje ved at et barn blir født her på jorden.

Les videre